Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

LIberális erkölcsi alapállással nem lehet karmát oldani.

A liberális és a hagyományos erkölcsi alapállás kibékíthetetlen ellentétéről és következményeiről.

Amennyiben kiszűrjük az összes mellékzöngét, két fajta alapvető általános emberi mentalitást, vagyis viselkedési - eljárási formát, gyűjtőnevén: erkölcsöt, erkölcsi rendszert (moralitást) figyelhetünk meg:

1) Az élet és a sors hosszú - hosszú évezredeken át megfigyelt szabályait és hatás-mechanizmusait (káros, vagy tragikus, és persze: fájdalmas visszahatásait) figyelembe vevő, és ezen objektív élet- szabályokat és sors-törvényeket tiszteletben tartani akaró, de legalább is, igyekvő moralitás, általánosan normálisnak elfogadott erkölcsi alapállás. Ez, amely közösségekben kialakult az évezredek folyamán (Pl. olyan székely- és csángó falvakban, ahova még nem tört be a második típusú, tudományosnak és ezért felvilágosultnak képzelt liberális eszmerendszer, nem változik az időben, bármilyen vallásos ideológia, vagyis: konjunkturális szellemi eszme-rendszer is lenne érvényben az illető nép-csoportban. Hogyan is változna az élet-vezérlő alap-erkölcs egy organikus nép-közösségben, hiszen egy örök-érvényű szellemi - isteni rend alapján működik ott az a hagyomány, ami az élet-rend alapja? Jobban mondva: amely erkölcsi hagyomány alapvetően jól (helyesen) működteti az emberi életet minden időben.
2) És van, a sors-könnyítésre vágyó, illetve az önkényeskedésre vágyó, mindenkori isten- és sors-ellenes lázadók mentalitása, a forradalmárok és az anarchisták mentális moralitása, amely ma meghódította a nyugati típusú civilizációt. Ez, a mai, felvilágosultnak és tudományos alapúnak képzelt, vagyis, tudományosnak hazudott erkölcsi anarchizmus ideológiája: a pszichológia, de főként a pszicho-pedagógia, illetve a gyermekpszichológia által propagált liberális erkölcsi eszmerendszer, amely nem veszi figyelemben, nem csak a hagyomány által megfigyelt sors- és élettörvényeket, de még csak nem is tud és nem is akar tudni arról, amiről az első tud és éppen azért jött létre, hogy ezt tiszteletben tarthassa: a karmát és a karmát érvényesítő és működtető önkéntelen és öntudatlan személyi mágiát. A karmikus képzelet mágikus következményeit.

Miközben az első egy alapjában rendezett és egészséges életet biztosít általában, sőt, amely a sors-mechanizmusokra jobban oda figyelő személyek számára még a tényleges (tehát hosszan is megmaradni és fennmaradni is képes) boldogság, vagyis a megváltás elérését is lehetővé teszi, az utóbbi, amit az emberiség spirituális - értelmi elbutulása és degenerálódása következtében, vagyis a meghatóan humánus, csak éppen, hogy istentelen és egészségtelen ötletekből össze rakott gender-pszichológia és a liberalizmus vészterhes terjedése következtében egyre többen vallanak, az örökös rögtönzést, az improvizációt, az egyik "tudományosan megoldott" életkrízisből, a másikba való lődörgést és az általános és nem utolsó sorban: veszélyes és komolytalan tévelygést, az egyik sors-örvényből, de legalább is az egyik sors-gödörből a másikba való büklögést biztosítja.
Ennek a felvilágosult lődörgésnek és csapongásnak, ennek az örök krízisben és betegségekkel és boldogtalansággal való tüntetést, mivel hogy élet-sivársággal és istentől elszakadt komolyság- nélküli, de kegyes idealista hazugságokkal és misztikus fantazmagóriákkal teltségnek csak a halál vet véget, és még az is rendezetlenségben. Ez, a látszat-szabadságot adó, illetve a szabadság látszatát és ezzel persze, az önrendelkezés látszatát fenntartó, improvizatív életnek semmi, de semmi értelme nincs. Ez a, a sorstörvényeit tagadó, sőt, azoknak még csak a gondolata ellen is folyamatosan lázadó, és ezzel mindössze az egyik sors.gödörből a másikba való felvilágosult, büklögést és az állandósuló kilátástalanságot és annak a manapság, már a kamaszoknál is jelentkező szellemi - spirituális betegségét: a depressziót létrehozó és fenntartó moralitásnak az általános jellemzője és az egyetlen következménye az általános sterilitás, vagyis a fene-nagy látszat-örömök és testi élvezetek által létrehozható civilizációs boldogtalanság, az elidegenedés.(Lásd az egzisztencialista írók műveit.)
Ez utóbbi, jellegzetesen liberális és magát felvilágosultnak, vagyis civilizáltnak mondó, idealista hazugságokkal, és látszatőrző alakoskodással (és kényszerből elkövetett kisebb - nagyobb aljassággal...) operáló morális mentalitásnak egyik művelten rafinált a papnője Gerle Éva, a Csak az olvassa c. blog szerzője, és azok is, akik annak idején vele együtt részt vettek a családom gazdasági ellehetetlenítését és tönkretételét célzó rágalom.hadjáratban. Ennek a folytonos életrontást szolgáló, hazugság-labirintust gyártó mentalitásnak és amorális moralitásnak a híve az én volt-anyósom is, és azzá vált a volt feleségem is, és, ahogy kivettem, annak a fiatalembernek az édesanyja is, akivel a 18 éves lányom, a számára élet- és sorskönnyítéseket ígérő volt-feleségemhez, illetve az általam és a mostani feleségem által gyakorolt első típusú mentalitásnak a "borzasztó nyűgétől" való megszabadulást ígérő édesanyjához megszökött. Szomorú, hogy az én lányom is, akinek a szemeit, az utóbbi nyolc évben ennek a két fajta erkölcsnek a merőben ellentétes következményeire próbáltam rá nyíltani, az édesanyja és az anyai nagyanyja biztatására, a második típusú erkölcsöt, vagyis az örök hiábavalóság-érzettel és a felesleges szenvedésekkel és depresszióval, és más pszichés és testi-, de ugyancsak lelki és szellemi alapú és eredetű betegségekkel, és nem ritkán öngyilkossági gondolatokkal és kísérletekkel telt életformát választotta, mivel az könnyebbnek tűnik.
Mert azért hódít ugyanis a második típusú, a kegyes hazugságokra és idealista fantazmagóriákra alapuló moralitás, mert az életnek, a tényleges spirituális fejlődést eredményezni hivatott nehézségein való könnyítését ígéri, akárcsak a technika és a gazdaság, holott a könnyítés valójában lehetetlen, mivel élet- és sorsnehézségek nélkül lehetetlen lenne az élet egyetlen valós céljának és rendeltetésének: a megváltásnak az elérése.