Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Utólagos konzultációs lehetőség

Kedves régi és jövendő horoszkóprendelők!!       

A minap kaptam egy barátommá vált régebbi rendelőmtől egy levelet, amelynek a következő részlete, nem csak erősen meggondolkoztatott, de mivel másoktól is kaptam már hasonló figyelmeztetést, miszerint, hiába találóak és átfogóak az általam készített karmikus és életfeladat- feltárások, mert, már csak a befogadandó – feldolgozandó új információk nagy mennyisége miatt sem tartalmazhatnak hónapok és évek múlva felmerülő konkrét élethelyzetekre és sors-problémákra részletes viszonyulási, megoldási tanácsadást. Ezért erre a hiányosságra, az általam Margónak elkeresztel barátnőm, egy szerintem elfogadható, pragmatikus megoldást javasolt:   „...felvetődött bennem, hogy lehetne akár bővíteni a listát azokkal, akiknek ugyan már elkészítetted a szintézisét, de mondjuk megakadnak egy fontos sorsproblémánál, illetve szerintem bőven akadnának olyanok is, akik komolyan veszik a felvételen elhangzottakat, de időről időre szükségük lenne mélyebb sors eligazításra. Mert az nagyon rendben van, amit a felvételeken elmondasz, de adódik ezer meg egy helyzet, amikor nem tiszta, hogy miért halad az ember hátra ahelyett, hogy előre haladna. Tudom, elmondtad annak idején, hogy onnantól kezdve magára van utalva az ember, hogy elkészítetted a szintézisét és azt is tudom, hogy egy-egy kérdésre szívesen válaszolsz a Logoszon (www.asztrologosz.com c. portálunk) ingyen is, de azt azért nem várhatja el az ember, hogy folyamatosan rendelkezésre állj ingyen. Például évente egyszer, annak akinek már van szintézise, x összegért 1-2 max 3 hangfelvétel erejéig át lehetne beszélni az irányokat. Remélem nem veszed sértésnek a felvetést, igazából én magamból indultam ki, ha lenne ilyen, bizonyára igénybe venném, Meg ugye sok olyan ember van, aki nem szívesen tár a nyilvánosság elé dolgokat, lehet így bátrabban mennének tovább az élet rögös útján.”       Nos, az ötletnek én is örvendek és a lehetőséget azonnal fel is ajánlom mindazok számára, akiknek 2OOO-től erre felé, tehát az utóbbi évek folyamán horoszkópot készítettem, hogy nyugodtan jelentkezhetnek ilyen, az új életeseményeik tükrében történő horoszkóp—kiegészítésekért (hangfelvételek segítségével történő értelmezésekért és eligazításokért, asztrológusi tanácsokért). És nem csak azért mert Margó barátnőmnek teljesen igaza van abban is, hogy sokan azért nem kérdeznek a Logoszon mert kényelmetlen számukra, hogy ingyen tanácsokat kérjenek, mások meg azért, mert nem szeretik a nyilvánosságot, hanem azért is, mert engem nem csak hogy roppant érdekel az, hogy egy – egy személy, vagy család miként boldogul az életben miután a horoszkópját elkészítettem, illetve szeretnék segíteni, ha elakadnak, mivel nagyon fontos számomra az a tudat, hogy tényleg – gyakorlatilag is tehát! - a segítségükre volt az, hogy velem találkoztak, illetve, hogy a horoszkópjukat valamikor elkészítették velem.     Remélve, hogy hamarosan minél többen fognak élni ezzel az új lehetőséggel (is), maradok barátsággal:   Kozma Szilárd