Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Miért jó, sőt: szükséges horoszkópot rendelni?

A személyi horoszkópokból kiolvasható életprogramok mély és széles körű feltárása segítségével a legrejtettebb sorsproblémák igazi okaira is rá lehet világítani és azokat meg lehet haladni, fel lehet oldani. Mondom: még a materialista tudományok által a legvészesebbnek bélyegzett „betegségeket” is, mint például a rák, vagy a meddősség, az olyan enyhébb betegségről, mint például a cukorbetegség nem is beszélve. De tovább menve, többek között például az ismétlődő szerelmi - párkapcsolati (házassági!) sikertelenségek és feloldhatatlannak látszó, mély krízisek, a teljes családi válságok, de ugyanúgy a balesetek, igazi oka is kimutatható, és ez által a vészes sorshelyzetek „kétségbeejtő” megismétlődése megállítható!
De figyelem! Nem vagyok szélhámos és nem állítom azt, hogy a javuláshoz, az idegesítő sorshelyzet feloldásához és meghaladásához elég lenne a feltárás és a tanácsadás. Mert a sorsproblémák, de még csak az egyszerű betegségek sem haladhatók meg gyógyszerszedéssel (Ebben ez esetben, tehát a puszta orvoslással a betegségek – a meghibásodások…- más testrészekben, vagy más szervekben vissza térnek. Ezeket nevezik az akadémiai orvoslásban a gyógyszerek negatív következményeinek és utóhatásának, illetve visszahatásának. De nem erről van szó, hanem arról, hogy a testrészeket és a szerveket hiába gyógyítják, ha a szellemi – a valóságlátási! - hibákat meghagyják. ) , és a fizikai létre korlátozódó kezelésekkel és terápiákkal, hanem a horoszkóprendelők sors- és jellem-javítási (karma-oldási) elszántsága, nagy odafigyelése, a negatív (vagy egyszerűen: hibás) gondolkozási-és viselkedési módjának a megváltoztatása is szükséges. Ez nélkül sem meggyógyulni, illetve a fiataloknak egészségesnek maradni, , sem boldogulni - az igazi boldogságot elérni - nem lehet!


 

TOVÁBB

Horoszkóp-rendelés

Kozma Szilárd:

 Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. 

   Ami az asztrológusi munkámat illeti, vagyis a karmikus jellegű életrendeltetés-feltárásokat és az annak megfelelő sors-krízis feloldáshoz és stabilitást biztosító élet-rendezéshez vezető életmód-tanácsadást illeti, tudni kell, hogy két részből áll. Ezek viszont önállóan is, tehát külön – külön is, horoszkópnak nevezhetők. Tehát a horoszkópoknak az első részét és az egésznek az analitikus alapját, az írott rész képezi. A számítógépen összeállított írott horoszkóp-szöveget (analitikus leírást), amely tehát, a horoszkópnak az un. objektív és részletes leírásait tartalmazza, bárkinek el tudom küldeni E-mailban (Lásd alant ezen horoszkóp-részek tartalmi jellegének a részletes ismertetését).  A horoszkóp második, úgynevezett személyesítő – szintetizáló részét, a személyes találkozásokon elvégzett feltárásoknak a hangfelvételeken rögzített anyaga képezi, amelyeket az illető személynek az asztrológiai sorsképlete előtt ülve és az abban található szimbólumok által jelzett, személyi (születési) meghatározottságokat ismertetve, egy digitális eszközzel (diktafonnal) rögzítek a feltáró – tanácsadó beszélgetések közben és a feltárások végeztével, átadom a horoszkóp-rendelők számára. De, a mai elektronikus személyes felszereltséggel (Okos telefonokkal) meg van az a lehetőség arra is, hogy a rendelők maguk is, rögzíthessék ezeket az élőben történő beszélgetéseket és, amennyiben ezek jól sikerülnek már nem is szükséges az, hogy utólag elküldjem nekik az internetes fájl-küldésiprogramok segítségével.

  De van olyan horoszkóp-készítési lehetőség is, hogy nem kell találkoznom személyesen a horoszkóp-rendelő személyekkel, hanem, ezeket a digitális eszközökre rögzített életprogram-értelmezéseket, úgy készítsem el, hogy egyedül mondom fel ezt, a horoszkóp un. szintetikus (második) részét egy digitális hangrögzítő eszközre. Ezt, az illető személynek a közvetlenül a számítógépem képernyőjén megjelenített, vagy kinyomtatott asztrológiai sorsképlete (asztrogrammja) alapján. Ezért azoknak, akik mindenképpen egy személyes találkozás keretein belül szeretnék a segítségemmel az életprogramjukat megismerni (És, a sorsuk rejtélyeit, vagyis, az élet-rendeltetésüket megismerni, illetve a sorskríziseiknek, a betegségeiknek és a baleseteiknek az igazi okát meg akarják ismerni, és így, az életük igazi értelme és célja felől való lényegi tudással felvértezve, a boldogulásuk - meggyógyulásuk felé vezető útjukon elindulni), azt tudom ajánlani, hogy, amennyiben nincs erre idejük, vagy más okok miatt nem tudnak elutazni Gyomaendrődre, akkor fogadják el azt az ajánlatomat, hogy e cél (a feltárások elvégzése) érdekében, tegyék lehetővé azt, hogy abban a helyiségben (városban vagy faluban) készítsük el a beszélgetést, amelyben laknak (Estleg a saját otthonukban). Én tehát, hajlandó vagyok elutazni oda, ahol ön ebből a célból tud engem személyesen fogadni.

   

 

TOVÁBB

Horoszkóp-rendelési díjak

 

Horoszkóprendelési díjak

 

Az asztrogramm - asztrológiai grafikai sorsképlet - KARMIKUS BEÁLLÍTÁSA azok számára, akik nem ismerik, vagy nem jól ismerik a születési órát és percet: 10000 forint, vagyis kb. 20 euro. - Ez az ár nem számítódik fel a teljes horoszkóp rendelés esetén, vagyis azok számára, akik írott és hangfájlokra is rögzített audio-részekből álló, szintetikus horoszkópot (kicsi és közepes szintetikus, vagy teljes szintetikus feltárást) rendelnek, illetve azok számára, akik személyes beszélgetés során történő sorsfeltárásra jelentkeznek. Kérem szépen, főként a szintetikus-horoszkóp rendelőktől, nem elbagatellizálni e horoszkóp-értelmezést megelőző beállítási munka jelentőségét, jellegét értékét, annak ellenére, hogy nem kérek külön honoráriumot érte! Nem csak amiatt, hogy azokban a drámai és sok esetben tragikus állapotban, amilyenné, a kimondottan csak a testi funkciókra figyelő materiális orvostudomány, a több mint egy évszázados és anya-generációkon át folyatott szentségtelen beavatkozásaival (zsibbasztás, kábítás, altatás, valamint vérátömlesztéssel és oxitocinnal, más idegen információt tartalmazó anyagoknak a szülő-anyák testébe való bevitelével a gyermekeknek az anyákból való idejekorán történő megszülettetése, kiugrasztása, kipréselése, stb.) tönkretette a nők teremtői – szülői képességét és mészárszéki szintű műveletté tette a szülést, és ezzel, teljesen megbízhatatlan tette az anyák vonatkozó emlékezetét.

De a szülészeti műtőkben sem áll senki stopper-órával a kezében, hogy mérje a pontos születési időpontot. Ezek a születési időpont eltérések tehát a fizikai valóságtól átlagban plusz – minusz 1O – 2O percesek. De, még az általunk – vagyis a feleségeink által – gyakorolt zavartalan otthonszülések esetében is, amikor tehát asztrológusok vesznek részt és irányítják a szüléseket, az a tapasztalat (mármint a mi szabadon és zavartalanul született gyermekeinkkel is), hogy ugyanakkora időeltolódások jelentkeznek az általunk megfigyelt gyakorlati fizikai idő és azon születési időpont között, amely az illető személy (gyermek) sorsképletét megfelelővé teszi az ő karmikus örökségével - spirituális struktúrájával.

Nem véletlen tehát, hogy a klasszikus asztrológia 35 perces tűrési – eltérési - határt enged meg egy gyermek hivatalos születési időpontja és az asztrológiailag beállított sorsképletnek megfelelő születési időpont között! Az én praxisomban viszont, soha nem kellett ekkora eltolódással számolni, ha jól emlékszem soha nem is léptem át a 2O fokos határt, és ha ez az objektív eltolódás első látásra nagyobbnak bizonyul 22 – 25 foknál, akkor inkább kérdéseket teszek fel a rendelőknek, annak érdekében, hogy megtaláljam azt a motívumot, amit a polaritás törvénye miatt, a hétköznapi logikától eltérően, vagyis ellentétesen, vagy áttételesen kell értelmezni, ahhoz, hogy a horoszkóp egésze, a számomra normális időpont-eltolódáson belül (max. 21 fok) helyesen értelmezhető legyen.      

1. A teljes értékű karmikus horoszkópoknak az általános elméleti alapját képező, analitikus és objektív karma- feltáró (az ön problémáinak- gondjainak- konfliktusainak a rejtett okait feltáró, és egyben a gondoknak és sorskríziseknek az igazi - spirituális okait feltáró, és a problémák tudatos feloldását - meghaladását szolgáló) analitikus horoszkóp-szöveg (Amit esetleg meg is lehet rendelni külön, de, a jellegzetesen egyedi - személyes sorsesemények konkrét értelmezési elvárása nélkül, és, aminek az ára 10000 forint, vagy 32 euro), a következőket tartalmazza:

 Az ön éltében – sorsában, irracionális módon megjelenő, lappangó, vagy nyíltan látható – érzékelhető, egészségi, szerelmi - szexuális-partneri, családi, munkahelyi, hivatásbeli, vagy anyagi vonatkozású kríziseinek az igazi, de a hétköznapi racionális gondolkozás elől rejtett okok részletes feltárása. Vagyis, a horoszkópszöveg, a válságos állapotoknak, konfliktusoknak, vagy a meghaladhatatlannak látszó, nehéz élethelyzeteknek, sorsdrámáknak, sérüléseknek, nagyobb baleseteknek, az ismétlődő természetük miatt feltűnő betegség- és balesethajlamoknak, valamint az öröklött, vagy "szerzett" krónikus betegségeknek (Pl., ha ön női személy, akkor a magzat-foganási képtelenségének, “meddőségének”, és amennyiben férfi a megtermékenyítői képtelenségének.) a rejtett (Karmikus) okairól, tehát sors-rugóiról, valamint ezen karmikus meghatározódásoknak a feloldási és meghaladási lehetőségéről nyújt konkrét és kimondottan személyre (és egyéni élethelyzetre) szóló tájékoztatást. És természetesen, megjelöli a problémák és sors-krízisek feloldáshoz és meghaladáshoz vezető, szükséges mentalitás-változtatásokat, a felvállalandó gyakorlati életfeladatokat.

     A horoszkópszöveg, nem csak az elemenkénti részletes és pontos leírásainak a minősége által tér el gyökeresen a különböző portálok automata-programjával elkészíthető ingyenes horoszkóp-szövegektől, hanem főképpen az által, hogy az általam felfedezett és leírt kauzális asztrológia elve és az anyai ági örökletes (karmikus) programok logikája – szemszöge – szerint van megírva! Az elemenkénti leírásokat én készítettem 15 éven keresztül, de folyamatosan pontosítom és bővítem, annak érdekében, hogy mindenki számára komoly, átfogó és teljes képet adó objektív leírást nyújthassak.  Ez a szöveg-együttes, a célszemély (ön, vagy más személy) teljes sorsprogramját és sorsproblémáit (betegi, sérülési és baleseti hajlamait, párkapcsolati, vagy családi zavarok és konfliktusok karmikus (rejtett) okait, esetleg gyermeknemzési, magzatfoganási gondjait, pályaválasztási- és munkavállalási, pénzkereseti – gazdasági gondjait, stb.), valamint ezeknek az asztrológiai elemenkénti feloldási – meghaladási lehetőségeit tartalmazza részletesen, a horoszkóp egyes elemei (tételei) szerint külön – külön. Mindez, a teremtés és az élet eredeti rendeltetése (Őskarma) logikájának az illető személy sorsában megjelenő jellegzetes befolyásainak az alapján, külön – külön, az egyéni (személyi) karmikus meghatározódások és személyi sorsprogramok szerint, valamint a harmonizációs készségek kialakulása érdekében felvállalandó gyakorlati (egyéni) életfeladatok szerint írom le úgy, hogy a részleírások a feloldási – meghaladási lehetőségek részletes leírását is tartalmazzák a horoszkóp minden egyes eleme szerint. Ez a magyarázat arra, hogy miért annyira hosszú az elemnek közötti, vagyis a címek előtti üres részekkel együtt, az egész szöveg-együttes, és egyáltalán nem azért mert felesleges általánosítások lennének benne:

    Fontos tudni tehát, hogy ebben, az 5 oldalas bevezető szöveggel együtt is, 85 – 100, 110 oldalas analitikus személyi horoszkópban (Figyelem! A részletes leírások mennyisége koránt sem azt jelenti, hogy általános asztrológiai leírásokat és nem konkrét személyi vonatkozású információkat tartalmazna a horoszkóp!) az asztrológiai kifejezések nem szerepelnek, hanem csak, és csakis az elemenkénti egyes tételek címeiben. És mindössze annak bizonyítékául, hogy a leírás nem légből kapott, hanem megfelel grafikai sorsképletnek (Asztrogrammnak), amit, az elején elküldök adat-beírási felülvizsgálás céljából.  A szövegek összessége tehát a személy egyedi sorsképletében található horoszkóp-elemek rész-egység szerinti leírását tartalmazza. Tehát a szöveg-együttes összességében egyedi (egyéni!), de részleteiben rész-elemeiben általános. Elemi részeiben, olyan leírásokat tartalmaz, amelyek a klasszikus asztrológiai empirikus megfigyelések alapján, egy - egy horoszkóp-elemere és az illető elem pozíciójára mind érvényesek, kiegészítve, az általam felfedezett és leírt anyai ági karmikus programok szerinti, karmikus asztrológiai megfigyelésekkel, karmikus értelmezésekkel. - Így tudtam elérni azt, hogy ilyen olcsón tudjak hiteles és autentikus (Tehát megbízhatóan érvényes és hasznos!) személyi horoszkóp-leírást adni mindenki számára, aki tőlem a horoszkópját igényli.    

    Ez a szöveg tehát tartalmazza azokat az analitikus objektív feltárásokat és a feloldási - meghaladási lehetőségekre vonatkozó konkrét tanácsokat, amelyek segítségével az általában önt gyötrő, égető problémáinak az igazi okait megtudatja, azokkal szembenézhet, és az élete és a sorsa helyre állításába, rendezésébe belefoghat. Tehát ez egy objektív analitikus szöveg-egység, ami az ön személyi karakterének megfelelő sorsproblémák általánosan érvényes ok – okozati összefüggésrendszerének és az analitikus feloldási lehetőségeknek a rendszerét alkotja, de nem tartalmazza a konkrét élettörténetének és határozott, személyes életeseményeinek a leírását – tárgyalását.   
   

 

TOVÁBB

Civilizációnkat a közös árnyék-én, vagyis az ördög vezérli

Kozma Szilárd

A Lilith és a karma végzetes megnyilvánulásai II.

 

Az árnyék-én természete és sors- és egészségromboló mivolta, avagy a bibliai bűnbeesés motívumaként ismert jelenségnek a gyakorlati értelmezése.

 

                          „Az időrabló köztünk jár, kezében az egész világ.
                            Érezzük a tekintetét, de senki sem látta még.” (Omega együttes)

 

Én ugyan törekszem az emberekben levő Istent megszólítani és azzal beszélni, azzal kommunikálni (írásban, vagy videón), ahogy azt a misztika ajánlja. De a legtöbb esetben, ez az őszinte és egyedül értelmes kommunikáció, még az emberek nappali éber tudatával (személyiségükkel) is lehetetlen, nem, hogy a felettes-énjükkel! Azért lehetetlen az emberek isteni tudatával való kommunikáció, mert azt majdnem minden esetben, eltakarja azoknak a felvállalatlan és ezért  oldatlan karmája. Vagyis az árnyék-énje.

                       


(Arról, hogy miért hazudik folyamatosan a legtöbb politikus még akkor is, amikor sem nekik, sem a pártjuknak, semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy másokat megtévesszenek. De persze, a mások szükségtelen hazudozásának, csalásának és titkolózásának az igazi okairól is írok. Vagyis arról, hogy miért van-, és hova nyúlik a hajszálgyökere annak a jelenségnek, hogy nem a lelkiismeretünk és az annak megfelelő nappali éber tudatunk szerint cselekszünk, kommunikálunk és… képzelgünk? Illetve arról, hogy miért nyomjuk el a lelkiismeretünk és a felelősségünk hangját és hazudunk –első sorban! - magunknak és miért vezetjük félre önkéntelenül magunkat folytonosan, és miért döntünk az isteni öntudatunk ellenére, helytelenül majdnem folytonosan, a legfontosabb sorskérdéseinkben is?)

 

    Az időnkkel együtt, az egészségüket és a boldogságunkat is elrabló árnyék-én jelenségről, a pszichológia és a pszichiátria rég óta és igen sokat tud ugyan, de, egyeseknek (A többségnek) tudatának a működési mechanizmusában betöltött kiemelt szerepéhez képest, illetve, ettől fogva, a sorsunk alakításában és az egész emberiség sorsának az alakításában betöltött szerepéhez képeset, sem az elmekortan sem a lélektan messzemenően nem tud eleget. Illetve, pontosan csak annyit tudnak, amennyivel az árnyék-én szélsőségesen erős mivolta esetén keletkező betegségeket valamennyire kiismerni, majd címkézni és diagnosztizálni tudják. És, hogy a mentális, vagy pszichésnek is mondott betegségek formájában is jelentkező, jellegzetesen a dupla öntudathoz kapcsolódó betegségek esetén (Pl. Schizofrénia, borderline- kór, vagy bipoláris depresszió esetén), ezt, az általában rendkívülien intelligens (Tulajdonképpen zseniális!), de annál több sorsproblémát és betegséget okozó, háttér- és árnyék- tudatunkat, ha nem is megszüntetni - „kigyógyítani”, de időlegesen lebénítani, vagy lebutítani és így, időlegesen a személyiség-vezérlő központunkból félreállítani – semlegesíteni (ártalmatlanítani) tudják…

 

   De marad a kérdés, hogy milyen szerepet tölt be ez, a, majdnem mindenkinek (Az emberiség nagy többségének) a tudat-küszöbe alatt ármánykodó furmányos árnyék-énje a többségünkben? Vagyis azokban a nem szélsőséges esetekben, amikor nem okoz különösebb mentális (pszichológiai és pszichiátriai) problémákat? A tudomány ugyanis a mentális betegségeket nem okozó árnyék-én jelenségével egyáltalán nem foglalkozik. Ezért, amikor a hétköznapokban az árnyék én tevékenységét észleljük, azt egyszerű „hülyeségként” könyveljük el. És ezért, azzal, hogy az árnyék-énnek az általában „normálisnak” vett, átlagnál csak egy kicsit felüli szintű létezése, milyen méretű élet- és sorsrombolást képes kívül, a sorsunkban, és belül az egészségünkben is, egyaránt véghez vinni, azzal már senki, vagyis egyetlen un. humanista tudomány-ág sem foglalkozik…

 

A mások, vagy a saját „hülyeségünk” észlelésekor, nem is gondolunk arra, hogy hosszú távon, miféle más, diagnosztizálhatatlan betegségekhez (Pl. az orvostudomány által felfedezhetetlen okokból eredő bénulások, vagy éppen a „derült égből villámcsapásként” érkező guta-ütések tömkelege.), vagy pszichésnek is nevezett betegségekhez vezet az árnyék-énnek a tudatunkon belüli, lassú elhatalmasodása és erősödése, mielőtt szélsőséges „klinikai esetként”, vagyis mentális betegségként jelentkezhetne. Illetve azt, hogy micsoda, az egyéni, vagy családi tragédiákig is elmenő sorsrontásokat eredményez, az árnyék-én szerinti gondolkozás, kommunikáció és cselekvés általában. És hogy, az emberiség 55 – 70 százaléka az általa okozott, de a tudomány által diagnosztizálhatatlan, vagyis a „normális” határokon és körökön belülinek mondott ok - okozati összefüggés-rendszerek következményeként megjelenő, emberi és nemzeti drámák és tragédiák mind ennek az egyéni árnyék-ének szerinti, furmányos júdási gondolkozásnak, kommunikációnak és cselekvésnek köszönhetők! 

   A politikai ideológusok, illetve a szociológusok, meg a szociográfusok által felszínesen tanulmányozott, un. „velejáró” általános károkozó magatartást okozó, mentális – erkölcsi jelenségeknek, amelyekkel pl. a rendőrség, az ügyészség és a bíróság foglalkozik, illetve amivel az un. nép-egészségügy foglalkozik, vagyis, a fél-hivatalosan mégis csak számon tartott, de ugyanakkor nem különösebben veszélyesnek számító emberi „hülyeségnek”, valójában spirituális oka, ok – okozati összefüggésrendszere van! És végeredményben az egész emberiség az árnyék-ének összessége által okozott, és teljesen feleslegesen fenntartott Janus-arc jellegű, általánosan demoralizáló jellegű következményeitől, vagyis ennek az emberiség szintű morális nyomorúságnak a következményeitől szenved!

 

Nagy hiba viszont az árnyék-ént a természeti – gyermekkori önvédelmi, önérvényesülési nyers egoista reflexeink tömkelegével, az un. infantilis, nyers egoizmusunkkal összetéveszteni és emiatt azt azonnal kiirtandónak nyilvánítva, elnyomni és  eltüntetni való hibás természetnek tartani. De ugyanolyan nagy hiba az a misztikus irányzat is, amely az árnyék én-befolyást az un. emberi elmének egy objektív negatív tulajdonságaként állítja be, és azt tanulja, hogy meg kell szabadulni a racionális gondolkozás börtönéből. Egy naiv misztikus (Tarnoczy Vilomos) még egy science fiction féle regényszerűséget is írt erről a fantazmagórikus –és persze hibás spirituális képzeteken alapuló, tehát nonszensz alkímiai műveletről – „Szökés az elme börtönéből” címmel, miközben már csak az Ikrekben álló Sárkányfarka által jelzett dupla-tudatú meghatározódása, valamint az a tény is, hogy egyszerre két csepeli autószerviznek a jó-módú tulajdonosa volt, szembeszökő jele volt annak, hogy a Bak-Lilithje által jelzett mély-tudattalanjába rejtett kevélysége, teljesen alkalmatlanná teszik egyelőre arra, hogy akárcsak önmagát is megszöktesse a saját elméjének képzelt árnyék-énje fogságából.   

 

   


 

TOVÁBB

Az Antikrisztus nem más mint az árnyék-én

Kozma Szilárd

 

Az árnyék-én természete és sors- és egészségromboló mivolta, avagy az emberiség szintű megtévesztettség igazi okának és eredetének a leleplezése

 

                          „Az időrabló köztünk jár, kezében az egész világ.
                            Érezzük a tekintetét, de senki sem látta még.” (Omega együttes)

 

                       


(Arról, hogy miért hazudnak folyamatosan még akkor is, amikor semmi érdekük nem fűződik ahhoz, hogy másokat megtévesszenek a politikusok, de persze, mások is, vagyis arról, hogy miért van az, és hova nyúlik a hajszálgyökere annak a jelenségnek, hogy nem a lelkiismeretünk és az annak megfelelő nappali éber tudatunk szerint cselekszünk kommunikálunk és képzelgünk? Illetve arról, hogy miért nyomjuk el a lelkiismeretünk hangját és hazudunk –első sorban! - magunknak és miért vezetjük félre önkéntelenül magunkat folytonosan, és miért döntünk helytelenül majdnem folytonosan, a legfontosabb sorskérdéseinkben is?)

 

Az árnyék-én jelenségről a pszichológia és a pszichiátria rég óta és igen sokat tud, de, egyeseknek (A többségnek) tudatának a működési mechanizmusában betöltött szerepéhez képest, illetve, ettől fogva a sorsunk alakításában és az egész emberiség sorsának az alakításában betöltött szerepéhez képeset, sem az elmekortan sem a lélektan messzemenően nem tud eleget. Illetve, pontosan csak annyit tudnak, amennyivel az árnyék-én szélsőségesen erős mivolta esetén keletkező betegségeket valamennyire kiismerni, majd címkézni és diagnosztizálni tudják. És mentális, vagy pszichésnek is mondott betegségek formájában is jelentkező bajok esetén (Pl. Schizofrénia, borderlájn, vagy bipoláris depresszió esetén), ezt, az általában rendkívülien intelligens (Tulajdonképpen zseniális!) háttér- és árnyék- tudatunkat, ha nem is „kigyógyítani”, de időlegesen kezelni, egészen pontosan lebénítani, de legalább is lebutítani és így, időlegesen félreállítani – semlegesíteni (ártalmatlanítani) tudják…

     Arról viszont a tudomány nem tud, hogy amikor a hétköznapokban az árnyék én tevékenységét csak egyszerű „hülyeségként” észleljük és az nem erősebb (nem nagyobb) az általában „normálisnak” vett átlagon csak egy kicsit felüli szintjénél, milyen élet- és sorsrombolást képes kívül a sorsunkban és belül az egészségünkben is egyaránt véghez vinni. Ilyenkor, tehát a mások, vagy a saját „hülyeségünk” észlelésekor, nem is gondolunk arra, hogy miféle más, diagnosztizálhatatlan betegségekhez (Pl. az orvostudomány által felfedezhetetlen okokból eredő bénulások, vagy éppen a „derült égből villámcsapásként” érkező guta-ütések tömkelege.), vagy pszichésnek is nevezett betegségekhez vezet az árnyék-énnek a tudatunkon belüli elhatalmasodása és erősödése. Illetve azt, hogy micsoda, az egyéni, vagy családi tragédiákig is elmenő sorsrontásokat eredményez, az árnyék-én szerinti gondolkozás, kommunikáció és cselekvés. És hogy, az emberiség 55 – 70 százaléka az általa okozott, de a tudomány által diagnosztizálhatatlan, vagyis a „normális” határokon és körökön belülinek mondott ok - okozati összefüggés-rendszerek következményeként megjelenő, emberi és nemzeti drámák és tragédiák mind ennek az egyéni árnyék-ének szerinti gondolkozásnak, kommunikációnak és cselekvésnek köszönhetők!  

   A politikai ideológusok, illetve a pszichológusok és a szociológusok, meg a szociográfusok és mindenféle más „-lógusok” által felszínesen tanulmányozott, un. „velejáró” irracionális káros jelenségnek, vagyis az eleve számításba veendő, de nem veszélyesnek számító, emberi „hülyeségnek” valójában spirituális oka, ok – okozati összefüggésrendszere van, és végeredményben az egész emberiség az árnyék-ének összessége által okozott, és teljesen feleslegesen fenntartott Janus-arc jellegű kételkedő – kétkulacsosságnak az általános következményeitől, vagyis ennek az emberiség szintű morális nyomorúságnak a következményeitől szenved! Az árnyék-én jelenségének a természetét és annak a sorsunk alakulásában –alakításában betöltött szerepéről és fontosságáról a tanítványaim egy része is, beható gyakorlati és metafizikai megfigyeléseket és leírásokat is végzett:  

 

TOVÁBB

Kedves olvasók!

Kedves Olvasó!

A magánlevélben feltett kérdésekre vonatkozóan a következőket tudom közzé tenni:


Az astroneten folytatott ingyenes válaszadási tevékenységet az asztrológusi szakértelmem és általában az ide vonatkozó munkám minősége és lelkiismeretessége, vagyis: az asztrológusi tevékenységem komolysága és megbízhatósága bizonyítása érdekében vállaltam el, de már az utóbbi időben is, inkább csak a magzatfoganási és magzatkihordási problémák kauzális okait tudakoló és azok feloldási lehetőségére vonatkozó, valamint a szülési szövődmények elkerülési lehetőségeire vonatkozó kérdésekre tudtam érdemben válaszolni! Ezt az ingyenes válaszadási tevékenységet viszont, kénytelen voltam megszakítani, mivel, a gyermekeim száma növekedésével együtt, megnőtt a családapai életfeladataim száma is és tehát az asztrológusi munkámmal nem csak magam, hanem a gondozásomban és nevelésemben levő három-, de hamarosan négy gyermekünket, illetve az ők gondozásának a farkas-részét ellátó, feleségemet is, el kell tartanom.

A fentiekre vonatkozó, nem csak elméleti, hanem gyakorlati részletinformációkat is tartalmazó, asztrológiai és alkímiai jelenségekről szóló tanulmányaimat a honlapomon lehet elolvasni, de, amennyiben ilyen jellegű kéréseket kapok, csatoltan is küldöm. Ezért, a fenti témakörben mozgó, illetve a párkapcsolati - szerelmi és szexuális problémákkal, illetve, házastársi, élettársi összeférhetőséggel, konfliktusokkal és harmonizációs lehetőségekkel, válási, elhagyási problémákkal, és a lelki társ - megtalálási, valamint más jellegű (egészségi, életpálya és hivatásválasztási, pályamódosítási, stb.) komoly problémákkal kapcsolatos kérdésekre, kizárólag honorált (fizetett) személyi horoszkópok keretén belül, vagy szinasztria (párkapcsolati összehasonlítás) rendelésen belül tudok már csak válaszolni, a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com E-mail címeimen.    
    Magánlevelezésben tehát, csakis horoszkóprendelési lehetőségek felől érdeklődő levelekre, illetve a konkrét horoszkóprendeléseket tartalmazó levelekre válaszolok, illetve csakis horoszkóp-értelmezéssel és arra vonatkozó munkamenettel kapcsolatos kérdésekre válaszolok, a megrendelt horoszkópok elkészítése közben felmerült kérdések technológiai részeként levelezek. Ingyenes asztrológusi válaszokat kizárólag a a www. astrologos.hu c. portálomon adok, a Személyi Horoszkópokkal kapcsolatos kérdések c. rovatomban. Köszönöm a megértését:

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus

TOVÁBB

Asztrológusi hitvallásom

   

Kozma Botond Szilárd:

Asztrológusi Hitvallásom

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelmûvé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! - az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyûjtõnéven ismert negatív õserõk által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetõvé vált és a teremtésben lehetõvé váló egyetemes kiegyenlítõdés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) õsi programja egyéni színezetû (jellegû, karakterû) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási - megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történõ feltárása által lehetõvé válik, elsõsorban az anyai ági õsöktõl öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelõzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetõvé válik az egyéni kiegyenlítõdési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek- és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnõtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csõd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig - huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés õsi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csõdöt, vagy a betegséget megelõzõen mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

TOVÁBB

Kozma Botond Szilárd: Az oldalról

Most ingyenes válaszadás egy sorskérdésre az Asztrologosz fórumon!

Kozma Botond Szilárd:

Az asztrológus pár szilardKedves Olvasó!

E honlap cikkei és tanulmányai azon pozitív sorsalakításra elszánt, önmagukkal és életükkel szemben minőségi igényeket támasztó személyekhez szólnak, akik számára rég világos, hogy a komoly asztrológiának semmi köze nincs a meteorológiához. Tehát azokhoz szól e honlap, akik számára világos az, hogy a legrosszabb, és a legembertelenebb dolog, amit az asztrológiával tenni lehet, az NEM MÁS MINT A JÓSLÁS!

A 2O éven át gyakorló asztrológusi munkát végző (Tehát nap mint nap, "teljes munkaidőben" és azon felül is, kimondottan, csak sorselemzésekkel, sorsfigyeléssel foglalkozó!) szerző:

Aki az ezotéria többi területét is, mint pl. a Reikit, az agykontrolt, a védikus tanokat, a Tarot beavatási rendszerét, vagy az aritmológiát (Téves  "ezo" kifejezéssel: a számmisztikát.) és az alkímiát is behatóan ismeri (Lásd a megfelelő című, metafizikai tanulmányokat a honlap anyagában.) -, MINDENNÉL FONTOSABBNAK TARTJA, sőt: a mindenki által vágyott teljes egészség- és a boldogság elérésének az első és kikerülhetetlen feltételének TARTJA az asztrológiai sorsképletekből kiolvasható KARMIKUS PONTOK jelentésének a BEHATÓ és minél mélyebb VIZSGÁLATÁT. Vagyis e vizsgálatnak a segítségével történő KARMA - FELOLDÁST, a karmának az asztrológiai sorsképlet teljes mélységben átvilágított és minél szélesebb körben elvégzett, pontos meghatározását és e pontos és részletes meghatározás segítségével történő MARADÉKTALAN FELOLDÁSÁT!

  A szerző számára a majd húsz éves gyakorló asztrológusi tapasztalatai egyértelműen és határozottan bebizonyították, hogylétezik egy, a Kiegyenlítődés egyetemes törvénye alapján működő és a Mérleg konstelláció és a Szaturnusz bolygó által megtestesített erőtérhez és arányossági elvhez tartozó, globális sorsrendezési rendszer által biztosított arányosság, amelynekegyfelől a különböző féle (értelmi - tudósi, művészi, szellemi, misztikus, vagy mágikus) egyéni képességek ereje és mennyisége között és másfelől a karma feoldottságának a mértéke között kell mindig fenn állnia. És, amely Szaturnuszi őserő nem engedi, hogy a személyi karmánk feloldása nélkül, a képességeinket hosszú távon is a javunkra hasznosíthassuk és gyakorolhassuk. Amennyiben tehát valaki, akár veleszületetten, akár tudatos törekvések útján egy bizonyos mértékű és intenzitású (különleges) képességre tesz szert, de a személyi karmája feloldatlan, azt a (Szaturnuszi) sorserők betegséggel, vagy balesettel, szegénységgel, vagy más fajta hátráltatással (siker elmaradással, gazdasági csőddel, konkrét szegénységgel, szerelmi, vagy házassági kudarccal, és szélsőséges negatív töltetű szellemi állapotban: korai halállal!) meggátolják abban, hogy a tudását, tehetségeit és más féle képességeit gyakorolhassa, illetve, hogy azok gyümölcseit élvezhesse. Megakadályozzák tehát abban, hogy huzamosan tényleg boldog lehessen.

      Arra, hogy ez az arányossági elv létezik – tehát, arra, hogy a sors-erők még jobban „büntetik” azokat a tehetséges és rendkívüli képességekkel rendelkező személyeket, akik a karmájukat nem oldották fel, sőt: akik a karmájukat csak súlyosbítják a különféle tehetségeik és rendkívüli képességeik gyakorlása által, éppen annak a jó néhány gazdag személynek, és gazdag családnak, illetve rendkívüli sikeres művészeknek az asztrológiai sorselemzés útján történő segítségfelkérés honorálása után figyeltem fel, akik ezzel a bizalmukkal megtiszteltek. Ugyanolyan és ugyanazok az általános sorsproblémák merültek fel ezeknél a személyeknél is, mint másoknál, és egy - két családi tragédia (gyermekeik halála, közeli családtagok korai halála, stb.), félre siklott életsors, gyógyíthatatlan - halálos...- betegség vagy szenvedélybetegség éppen úgy beárnyékolja nekik is az életét, mint más személyeknek, családoknak. Ezeknek a tragédiáknak, vagy sors-hátráltatásoknak éppen úgy meg van az imént vázolt, arányossági sors-logika szerinti magyarázata, mint más, szerényebb anyagi helyzettel rendelkező személyek esetében.      

  •  Nem reklám-szöveg, hanem a honlap anyaginak az igen is, kívételes jellegéről szóló bemutatóhoz szorosan, sőt: szervesen hozza tartozik az alábbi tudni való:

   A "Gyümölcséről ismeritek meg a fát" (A Názáreti Jézus), szellemében nézzünk szembe azzal, hogy mi is az a cseppnyi igazság, ami az olyan filmek által terjezstett mágikus mesékből valós lehet, mint amit a The Sycret (A Titok) című film szerzői próbálnk elhitetni, vagyis: mi ia az, ami ténylegesen realizálható, a hivatalos médiában és az interneten ránk zúduló, hatalmas misztikus szennyóceánból?

   Saját (házi..., mezei) gyártmányú filmjeimen beszélek tehát az egészséges életmódról és a határtalanul határos Szerelmemről: az "Isteni" asztrológiáról:

   Kozma Szilárd: Asztrológia Istenigazából című videó sorozat a you tube-on:
   http://www.youtube.com/watch?v=3B2CIBRA0rE - A nulladik rész

   Kozma Szilárd - Asztrológia Istenigazából! I. rész
   http://www.youtube.com/watch?v=fQMRkJlDU44

   Kozma Szilárd - Asztrológia Istenigazából! II. rész
   http://www.youtube.com/watch?v=t5W-00uIzJw

   http://www.youtube.com/watch?v=V3u9hbjlqH4 - 3. rész: A Skorpió 1
   http://www.youtube.com/watch?v=ap2-2_gNNrY - 4. rész: A Skorpió 2


   Szomorú ellentétes példaként ott van az Edélyi Kovászna megyei Kökös községben élő, rendkívülien tehetséges, volt-unitárius pap is, Nagy Attila, aki a szellemi – morális degenerációja folytán nem csak „vallásos anarchista prófétának”, hanem Pulinak is nevezi magát, és aki az intellektuális kapacitása és teológiai műveltsége szerint, legkevesebb Erdély Unitárius Püspöke kellene, hogy legyen, de mivel a Szaturnuszi (spirituális felelőtlenkedési) és a Skorpiói (Sötét hatalmakkal való szövetkezési) – karmája hatására, fiatalon könnyen rá állt arra, hogy a sekuritate besúgója legyen, ezzel annyira fel duzzasztotta a karmáját, hogy ma a közösségéből teljesen kitaszítva, az által megvetve (és néha megverve...) kell élnie, holott a  jelenben is a rendkívüli szellemi képességeinek a birtokában van. De hiába, ha erkölcsi - alapállásában teljesen el veszítette a talajt a lába alól, annak ellenére, hogy tisztában van a keresztény tanokkal. Persze: hiszena Karma- és a Dharma -értelmezésekkel még európában nagy baj van, mert arra vonatkozóan, hogy személy szerint és konkrétan mit is jelent a kereszt (Szaturnusz) sors-szimbóluma, mindenki önkényes és ezért téves, és vészesen félrevezető elképzelésekkel (fantazmagóriákkal!) rendelkezik, akárcsak Nagy Attila Puli. És persze, hogy nagy baj van az egész misztika, ezoteria és újabb nevén: kvantum-téri információs vonalon, mivel éppen hogy a saját karmája szinezetének (jellegének) megfelelően menti fel magát mindenki a karmája színezetének megfelelő önkényes boldogság-képzeteinek az erőszakos megvalósítási vágyai és az árnyék-énje káros hatásai alól!

   Manapság nem csak minden joga-guru, magát tisztánlátónak nevező misztikus kokler és állítólagos auralátó csodabogár érzi hivatottnak magát arra, hogy bárkinek a karmáját "maghatározza", hanem a keleti vallások reinkarnációs elméletének a divatba hozása után, mindenki, aki ugymond "ezoteriával" és un. "kvantum-képzetekkel", iletve agykontrollal foglalkozik, úgy véli, hogy a sors-történeteinek az alapján, vagy esetleg a visszatérő álmai alapján, könnyen megtudja állapítani saját maga számára is azt, hogy miket követett el állítólag a korábbi inkarnációi során és ebből következően milyen karmája van. - Nevetséges!

   Nem csak az asztrológiai felkészültségem szerint, de a majd húsz éves gyakorló "sorsfigyelőei" tapasztalataim alapján is, garantálni tudom, hogy ezeket a keleti vallásos metaforákat teljesen félreértik és teljesen hibás a reinkarnációnak az, egy az egyben történő értelmezése! És azt is, hogy a magukat "beavatottnak", vagy "tisztánlátónak" képzelő személyek által maghatározott karma-képzetek is teljesen hibásak és ezért nem csak szomorúan, de sok esetben tragikusan félrevezetőek is! A reinkarnáció egy több jelentésű spirituális gyűjtő-fogalom még akkor is, ha léteznek olyan "szellemi balesetek" amelyek folytán egyes személyek úgy "emlékeznek" más, korábban élt személyek jellemző sorshelzeteire és sorseseményeire, illetve azok családtagjaira és rokonaira, minthogyha azok az emlékek és kötődések a sajátjiai lettek volna. De ebből a ritka és rendkivüli szellemi jelenségből a jelenbeni személyi karmára vonatkozó következtetéseket levonni éppen olyan infantilis botorság, mint pl. a keresztény mitológia Szűz Máriának nevezett szent szereplőjének a spirituális emelkedettségi fokát (szeplőtelenségét: tisztaságát...) a szűzhártyájának a nemzés utáni épenmaradási "csodájával" összetéveszteni! Számos és hosszú életsorsokat követő gyakorló asztrológusként tehát abszolút a megyőződésem arra vonatkozóan, hogy reinkarnációs ötletekből és benyomásokból, illetve konjunkturális élethelzyetekből az egyéni karmára vonatkozó következtetéseket levonni, nem csak, hogy ostobaság, de félrevezető és ezért a biztos sors-tévesztés mellett, akár életveszélyes is lehet. Illetve, hogy a karmát csak és csakis a sorsképletekből lehet pontosan, sőt: egzakt módon kiolvasni, az asztrológiai karmikus pontok jegy- és házhalyzete és fényszögei szerint. 

      De nem csak a karma-értelmezéssel és ezért a karma oldással van nagy baj, hanem a templomokban prédikált és a misztikusok, de főként a könnyű-zenészek és vallás-zenészek által unalomig hangoztatott SZERETET - értelmezéssel is! Mert mindenkinek csak jár a szája a szeretetről, de főként azoknak az un. sztároknak, akik azt minden média-nyilatkozatukba belekeverik! (És megfigyeléseim szerint, az üres lelkű sztárok között is, főként a gyermektelenek, vagy az egykézők teszik ezt!) És e könnyű keresetű sztároknak eszükbe nem jutna, hogy az, amiről oly fellengzős-meghatóan nyilatkozgatnak gyakorlatilag teljesen hiányzik az életükből és a lelkükből. Mert nem csak a még feleselni és a minket kritizálni még nem képes kiskorú gyermekeinket, vagy a ránk szoruló és ezért kritika kifejtésre szintén képtelen, idős szüleinket, hanem a megalkuvó, gerinctelen erkölcsi alapállásunkkal szemben nemtetszésüket kifejező kamasz és felnőtt gyermekeinket is! És nem csak a szintén ránk szoruló, a beszélni képtelen, gyermek-pótló házi állatokat, vagy az életterükből kiszorított és az állatkertek rácsai, vagy védő árkai és sziklái mögött nyomorgó és végső soron szintén magatehetetlen vadállatok kölykeit kell "imádni", hanem a még vadon élő ragadozókat és dögevőket is! Mert a kellemetlenséget  nem okozó személyeket és állatokat és tárgyakat szeretni könnyű. Vagy éppenséggel a tőlünk távolinak képzelt Istent... De az igazi szeretet egyetemes egységesítő lehetősége, vágya és kényszere azoknak a személyeknek is szól, akik meg tudják mondani és meg is merik mondani a számunkra az igazat! Tehát a számunkra hamar kényelmetlenné váló, életerős felnőtteknek is, sőt, még a felnőttek között azoknak is, akik nem éppen gonoszak és nem bűnözők, de mi mégis ellenségeinkként érzékeljük, mivel érezzük, hogy életerejüknél és az általunk ellenőrizhetetlen rejtett, vagy látható képességeiknél fogva, kényelmetlenné tehetik az életünket, amennyiben ellentétesekké – és ezzel ellenségessé - válnának az érdekeink, az élet értelméről alkotott elképzeléseink.

   Szóval, nem hiába mondja Jézus, hogy a szeretetünk őket is meg kell, hogy illesse. De meg kell illesse a mélyen átérzett és intenzíven megélt szeretetünk az ellenségesnek – mivelhogy kényelmetlennek, vagy veszélyesnek – érzékelt földi fizikai, tárgyi világot is,.....

 

 

 

TOVÁBB

Az Ascendens és a Sárkányfej értelmezése

 

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus:

Az Ascendens, a házak és a Sárkányfej igazi értelméről

 

I.   A spirituális fejlődési életfeladatainkat és az önmegváltási sorsprogramjainkat tartalmazó sorsképletek (asztrogrammok) helyes értelmezésében, kiemelten fontos szerepet játszanak a tizenkét konstelláció (napjegy) által megtestesített, kauzális (morfogenetikus) erőtereknek (teremtési erőfészkeknek) megfelelő gyakorlati életterületeket grafikailag megjelölő (A sorsszerűen fontos és sajátságos viszonyokat tartalmazó emberi életköröket megtestesítő), horoszkópházak. A karma-feloldáshoz és meghaladáshoz szükséges, új személyi tulajdonságok megszerzését lehetővé tevő (Az egészséget és az egyéni - családi boldogság elérését is biztosító.) gyakorlati életköröket megjelenítő asztrológiai földházak.

 

    Az Ég közepe és az Ascendens pozíciója által meghatározott, illetve a születési időpontnak és a születési földrajzi hely függvényében kiszámított, a kör alakú sorsképlet 12 darab mezőjében egyenlően eloszló 12 napjegynek a különböző fokain elhelyeződő tizenkét asztrológiai földház jelentéséről, különféle asztrológiai kézikönyvekben különféle értelmezéseket olvashatunk. Annak a magyarázatáról, hogy ezek a földházak miért pontosan azokat az életterületeket jelenítik meg egy horoszkópon belül, amelyeket a klasszikus asztrológia eleve adottként használ és leír, az obskúrus misztifikációktól, a még misztikusabb materialista okoskodásokig (föld-sugárzások zónánkénti hatása, stb.), mindent el lehet olvasni ezekben az asztrológiai könyvekben csak éppen a lényeget nem.
 

TOVÁBB

Az Ikrek és az Árnyék-én

 

Kozma Botond Szilárd és Joó Violetta asztrológus pár (Asztrológus - házastársak) :

                              Az Ikrek és az Árnyék-én.

„Bár e tanulmányok olvasása közben egyesek azt érzik, hogy a sors - problémájukra megtalálták a rég óta keresett választ és megoldást, sőt egyesek számára az abszolút igazság megtalálásának az érzésével is fog hatni ez írások olvasása, fontosnak tartom arra figyelmeztetni mindenkit, hogy sem az itt, vagy a máshol olvasható élettényekhez kötődő szellemi információk, sem a mások által írt, vagy a gnosztikus misztikák szövegeiben olvasottak, nem helyettesíthetik és nem pótolhatják azt a személyre vonatkozó konkrét információ-rendszert, amit egyedül a személyi horoszkóp értelmezése által a személyi rendeltetés-ismertetés adhat meg és aminek a segítségével úgy rendezhetik az életüket, hogy a karmájukat és ez által a nehéz sorskríziseiket – betegségeiket meghaladhatják, feloldhatják, illetve az egészségüket és az igazi szabadságukat - boldogságukat elérhetik.”  
Kezdjük egy levélváltással:  "Kedves Szilárd!    A feltárás után, a naplóírás abban segített, hogy összegezve a dolgokat, azt kell mondjam, döbbenetes, hogy CSÍRÁJÁBAN tudom életképtelenné tenni a változtatásra irányuló terveimet. Sikerült felmérnem, hogy bánok magammal, és nem csoda, hogy az így indított kísérleteim bámulatosan sikertelenek.  Próbálom "leszoktatni" magam erről és kezdem érteni mit értettél a tökéletes metafizikátlan gondolkodás alatt. Sajnos a teremtés pozitív irányban nem igazán megy. Mire látszik valami, már el is vetélt. Nem igazán értem, miért van ez velem én csak azt látom, hogy igazad van. De a legnehezebb, hogy magamra szeretettel gondoljak függetlenül attól, hogy közben tapasztalom az elvetélt "eredményeimet".
Üdvözlettel,  Erzsike. 

Kozma Szilárd: Kedves Erzsók!

A szellemi jelenség leírása szerint, és a képleted ismeretében, csakis az árnyék-én jelenlétéről lehet szó. Egyszerűen arról van tehát szó, hogy amennyiben már az anyaméhben - bizonyára nem ok nélkül! - el kellett tenned láb alól az ikertestvéredet (Édesanyád kettős arcának - szereplésének a spirituális és fizikai következményét), akkor már csak az maradt hátra, hogy az aurádból (mély-tudattalan érzés-és képzetvilágodból) is seperd ki a halott hasonmásod idea- maradványait, a kizárólag a kételkedés és a pesszimizmus programját, vagyis a kudarc-tudatot tartalmazó, misztikus agysejtjeit.
Magyarán: küldd el a seholba magadban, valahányszor megszólal és mondd meg neki, hogy "Te lüke, tűnj el már belőlem a fenébe, mert rég meghaltál és valójában nem is létezel." Ha így sem megy, képzelj el egy szellemi légy-csapót, és azzal fenyegesd meg albániai légelhárítási stílusban (Ti. az albán légelhárító katonák különleges kiképzésben részesülnek arról, hogy miként kell az ökleiket rázniuk a légterüket sértegető ellenséges repülők felé: az anyátok...) valahányszor észre veszed, hogy megint a kétkedés, a hitetlenség és a hiábavalóság áriáját adja elő neked. :-D
Csatoltan küldöm a jelenségről a tavasszal írt tanulmányomat.
Barátsággal: Szilárd/


/> Kedves Szilárd!  Tejóisten! Ez nagyon durva volt. Most újra elolvastam az Ikrekről szóló anyagot, amit küldtél. Úr Isten! Nem értettem mi van, már hónapok óta ikrek szimbólumokat látok. És közben ez a tökéletes halálborzadály. Mintha én lennék az anti-isten vagy ki aki csak halált teremt.... jaj de borzasztó, már nem tudtam mi bajom van.
 Nagyon köszönöm..., már csak bőgni tudtam mindenen. Mintha leuralt volna valami, mintha skizofrén lennék, hogy egyszercsak minden meghalt de már halott is volt, mire egyáltalán megjelent valami. De szó szerint visszaadja a szöveged -" Hiszen neki az egyetlen valóság-élménye a pusztulás-élmény, halál élmény, az esélytelenség élménye! És ezért, kétségbeesésében, és azért, hogy a nihilista igazát bebizonyítsa saját maga előtt és előttünk, vagyis a "gazda" személy előtt, és azt (A gazdát - minket) az Egységbe - lépésről lebeszélje, illetve, hogy arról azt végképp lebeszélje" Tökéletes megfogalmazás! Ja és hogy a realitás talaját is megerősítsem, anyukám kb négy hónapos terhesen a hirtelen fékező busz kapaszodójának esett, ami kellemetlen volt neki majd vérzése is volt, amivel a nőgyógyászhoz ment. Ennyi. Aztán én 5 hónap mulva megszülettem. DE addig gondolom volt egy kis létharc odabenn...      Szeretném megköszönni a segítségedet és támogatom hogy ezt a levelezést nyilvánossá tedd mások okulására. Mindenképpen jelentkezem, ha leküzdöttem ezt a dolgot és közöm lesz az élethez. minden jót kívánva, Erzsók"
     Kozma Szilárd: Nem vagyok demagóg, tehát nem tagadom, hogy karate-edzéstől fáradtan, esténként néha, néha megnézek egy - egy bóvli filmet is a tévében. De tévét kimondottan azért szeretek nézni, mert az „Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van...” egyetemes analógiai lételv szellemében, az Animal Planet, a Nacional Geohraphic, meg a különböző Discoovery, valamint a Viasat csatornák által közvetített egyes műsorokban közölt tudomány-népszerűsítő műsorok témáit, de főként az azokban feltárt un. valóság-tényeket tovább tudom metafizikailag gondolni, az ott látott képek, a feltárt tudományos tényeikkel együtt metafizikai töprengésre késztetnek. Sőt: ezen tények metafizikai értelmezése segítségével (is) választ kapok igen sok, egyébként homályban maradó metafizikai problémára.

    Legutóbb az ragadta meg a figyelmemet és az gondolkoztatott el, hogy egy Kazasztáni falucskában született és élő, amúgy egészséges hét éves fiúcskának a feltűnően nagy pocakját felnyitották az orvosok annak érdekében, hogy vegyék ki belőle a rákos tumornak gondolt "valamit", de tumor helyett, egy méhlepény féle tokban levő, agy nélküli, de csökevényes végtagokkal és rengeteg hajjal rendelkező kis élő magzati "szörnyecskét" találtak, aminek a csökevényes köldökzsinórja a megműtött gyermek vérereihez kötődtek, így kapván az életben maradáshoz szükséges vért és azon keresztül táplálékot ez a furcsa emberi magzat-csomó, a fiúcska szervezetétől, szívétől. A kazasztáni orvosok azt állapították meg, hogy ez az élősdi daganatszerű magzat-maradék, a gyermeknek az édesanya méhében a fejlődésben valamiért megállt Iker-testvér maradványa, amelyet a ma is élő gyermek növekvő szervezete kénytelen volt a helyszűke, illetve más okok miatt, bekebelezni és azzal együtt tovább élni.

A tudományos kommentár szerint, bár nagyon ritka, a jelenséget mégis ismeri mind a biológia, mind az orvostudomány, sőt: neve is van neki: "Fetus in fetu", vagy "fitus in fitu", ha soha sehol nem szerzett latin-ismeretem nem csal, azt jelenti, hogy magzat a magzatban. A műsorban mutattak is egy hasonló angliai esetet, ahol a szülés előtt álló kismamának a méhében levő egyik, különálló iker-magzat szervezete, amelyből szintén hiányzott a szív és az agy, hasonló módon rákapcsolódott a köldökzsinóron keresztül a normálisan fejlett magzat érrendszerére és az orvosok attól tartván, hogy a normálisan fejlődő magzat szíve nem fogja bírni a két szervezet ellátását, annak érdekében, hogy annak az életét megmentsék, ultramodern sebészi eszközökkel, lézeres beavatkozással, le metszették az egyéni életről lemondó élősködő magzatnak a köldökzsinór-csökevényét a fejlődő testvére érrendszeréről.

Aztán a riport egy Amerikában élő, család nélküli, híres patológus orvosnő bemutatásával folytatódott, akit tudós-diplomáciai úton, meghívtak Kazasztánba, hogy vizsgálná meg a hét éves fiúcska hasából kioperált valamit annak érdekében, hogy állapítsa meg, csakugyan csökevényes magzatról van-e szó, vagy egy ahhoz hasonlatos gangrénás daganatról, mivel az utóbbi esetben az a veszély állna fenn, hogy a rákos sejtek a kisfiú szervezetében is be jutottak és ott tovább szaporodván, valamikor újabb rákos daganatokat alakíthatnak ki. Az Ikrek - jelenségre rég rá harapott metafizikus asztrológusként megjegyezném, hogy az amcsi patológus-nőnek a "családja" két egymáshoz egyszínű tojásszerűen hasonlító, vizslaszerű kutyából állt... Nos, a patológus-nő el utazott Kazasztánba és mielőtt és miután is, megvizsgálta a gyanús-csomót, beszélt a műtét utáni állapotában is, láthatóan jó egészségnek örvendő fiúcskának az édesanyjával, valamint a muzulmán vallás eszkatológiai dogmái és misztikus elképzelései szerint élő fiatal asszonynak a családjával. Erre azért volt szükség, mert szükséges volt az állítólag semleges tudósi tekintélyére ahhoz, hogy a csomóért magát vádoló vallásos anyát, de főként a férjet és annak a vallásos családját meggyőzze arról, hogy a jelenség "mindössze a vak természetnek egy véletlen szerű tévedése volt", tehát az asszonyka egy és egyáltalán nem hibás a dologért, és ezért a filmen mindvégig méltóságteljes iszlám-tartózkodással viselkedő férjnek nem kell elválnia tőle.  

TOVÁBB

Asztrológusi Egyenes beszéd

 

Kozma Botond Szilárd karma és családasztrológus:

Asztrológusi Egyenes Beszéd

     A facebookon ismerősnek jelentkező ismeretlen személytől figyelmeztető levelet kaptam, ami szerint értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a lexikális kifejezőképességemet, de az ő számára és ebből állítólag az is következik, hogy még sok hasonló személy számára, emészthetetlenek a hosszú és nyakatekert mondataim. Nem „jön át rajtuk az üzenet” írja, és, mivel fél, hogy ugyanilyen általános és „elvontan”  metafizikia, tehát személytelen kifejezésekkel tűzdelem tele a horoszkóp-értelmezéseket is, a tőlem való horoszkóprendelésről lemond, pedig amúgy kíváncsi lenne...

    Meg írtam neki, hogy az utóbbival kapcsolatos képzete messze eltér a gyakorlati valóságtól, mivel tudom, hogy a horoszkópértelmezés természetszerűleg egyszerű és világos kell legyen, mintha az ember nyolc - kilencedikes diákhoz beszélne, és direkt ezért, a személyességért és a személyesítésért készítek hangfelvételeket az analitikus leírások mellé. De hiába, úgy látszik, ennyi elég volt neki belőlem, nem bízik abban, hogy a sorsrendezési problémájihoz én jó feltáró – asztrológusa és tanácsadója lehetek. Nagy tévedése bizonyításakét írom tehát ezt az Egyenes Beszédet. Aki tehát a bizonyításra kíváncsi, ugorjon előre és olvassa el a negyedik fejezet (negyedik üzenet) befejező részét. 

    A metafizikai tanulmányaimban, ha tetszik, ha nem, mondatonként sűrítenem kell az információt, hiszen rengeteg kételyt és ellenérvet látok sorakozni a lelki szemeimmel minden állításomra, mind a tudományos-materialista, mind a szentimentális misztikus – oldalról. A levelet el küldtem ugyan az újdonsült barátnőnek, de két nap múlva rá jöttem, hogy végül is igaza van a dorgáló – panaszkodó hölgynek: Semmi értelme annak, hogy továbbra is, folyamatosan magyarázkodva értelmezzem a sors-figyelő, sors-értelmező munkám során felfedezett fundamentális problémáknak az ok – okozati összefüggéseit, húsz éves tapasztalataim alapján eleve ismerve, a minden felfedezésemmel kapcsolatos állításommal szemben felsorakozó szentimentális – misztikus és a szkeptikus materialista ellenérveket. Hiszen éppen az őskarma miatt, sem az embereknek a meghatódás és az önámítás iránti vágya, sem a steril kételkedése soha nem fog el fogyni. Ugyanakkor mindaz, amit a gyakorló asztrológusi tapasztalataimból leszűrve, sors-tényként megfigyelek, legalább azokhoz el kellene jusson, akik szédülni sem kívánnak és a steril - szkeptikus ellenérvekre kíváncsiak, hanem arra, hogy miként lehetnének ténylegesen – Tehát nem magukat ámítva és megjátszva, mint a vallásos misztikusok! - boldogak és egészségesekő      Ezért tehát, két – három napi töprengés után, eldöntöttem, hogy többet nem kímélek sem szemforgató misztikus szépelgőt, sem az anyag mindenhatóságára esküdő szkeptikus okos tojást, hanem mindent úgy írok le egyszerűen, ahogy felelősségteljes sorsfigyelő asztrológusként tapasztalom, tudom és látom, és ennek érdekében, alapkőnek le is fektetem a következő Egyenes Beszéd nevű, axiómarendszert:

  1. Arról én nem tehetek, ha az emberiség első szintetikus tudományát, éppen maguk a tudomány művelői is kompromittálták és kompromittálják ma is végzetesen az által, hogy jósolgatnak vele, amint arról sem, hogy őket követve, az újságírók és a média-szerkesztők is ugyanezt teszik hasra-ütéssel, és ma nem is létezik Európában újság, televízió-stúdió, vagy rádió-szerkesztőség, amely a tömeghülyítésnek ezzel az eszközével nem élne.

       2. Arról sem tehetek, hogy a velem egy közösséget alkotó négy asztrológusokon kívül, a mai magyar kollégák (tisztelet a kevés kivételnek...), félre vezetve magukat a jóslás nevű tévút logikája által, nem voltak képesek mindazt az életbe vágóan fontos metafizikai igazságot meglátni és felfedezni, mint amit nekem sikerült meglátni és felfedezni a spirituális asztrológia gyakorlása – vagyis a karma- feltárások és az életfeladat feltárások – során.        

    3. Ennek a lényege pedig az, hogy a sorsunkat irányító, tehát az irracionális sors-nehézségeket, a betegségeket és a baleseteket okozó, és szélsőséges esetekben az életünknek ideje korán véget vető szellemi erőknek a logikája ellentétes a mi egyéni karmánk háttér-befolyása (tudattalan sugallatai) által irányított boldogulási törekvéseinkkel, attól az egyszerű októl fogva, hogy az általános isteni életelv, nem a karma szerinti boldogsági vágyak kiélése és duzzasztása, hanem annak a tapasztalásból szerzett értelem (megfigyelés) segítségével történő feloldása.  

  4. Ennél a fundamentális életténynél fogva, annyiban vagyok keresztény, amennyiben az asztrológia rá vezetett arra, hogy sorsfeladat és sorsnehézség elfogadó és nem sorskicselező kell legyek, illetve arra, amire mind a Názáreti Jézus, mind Hamvas Béla fel hívja a figyelmet, ti., hogy az életem és mindenkinek az élete arra való, hogy a nehézségeit elfogadó módon megélve, általa elérjem azt, ami az életnél magasabb rendű, és amire az élet maga is sóvárog.

  5. Ez szerint, a kereszténység számomra nem vallás-gyakorlás és még csak nem is hit kérdése, hanem egyszerű, természetes élet-feladat vállalásé, amelyről a évek óta tapasztalatlatból tudom, hogy az egészségemet és, a nem világi értelemben vett, boldogságomat (derűmet, nyugalmamat, lét-biztonságomat), valamint a gyermekeim egészséges fejlődését és biztonság-érzetét képes napról napra létrehozni és fenntartani.  

   6. Nem a spekuláns, de steril és végső soron menetrendszerűen egyéni és közösségi kudarchoz és életcsődhöz vezető materiális tudományos- humanista érvek és ellenérvek az irányadók és nem is a még humánusabb, meghatóan misztikus, vagy vallásos fantazmagóriák. Hanem az, a hosszú távú következmények tükrében megvizsgált tárgyi valóság az irányadó, amit a Názáreti Jézus úgy fejezett ki, hogy: „Gyümölcséről ismeritek meg a fát”.

  7. Ami az emberiség legértelmesebb személyiségének: Jézusnak az isteni mivoltát illeti, ugyanazt értem alatta, mint amire ő is figyelmeztette a farizeusokat: „Nincs-e a zsoltárokban megírva, hogy mindannyian az Isten fiai (és lányai) vagytokő” A szellem-történelem legnagyobb hamisításának tekintem tehát azt, hogy őt kinevezték kivételes isteni inkarnációnak és ráfogták, hogy előre és ajándékba elintézte a híveinek a megváltást, és ezért azoknak egyéb dolga sincs a megváltás elérése érdekében, mint őt imádni. És majdnem olyan súlyos következményekkel járó hamisításnak tartom azt is, hogy Jézusnak nem volt gyermeke. – Ugyan kérem! Személyes szülői felelősség-tudat nélkül, lehetetlen megérteni a kereszt jelentése lényegét!

  8. Hogy Krisztusi szintre el jutott-e nem tudom, csak azt, hogy a mágikus csodatevéstől – nem hiába - már a negyven napos pusztai koplalásban töltött meditációja után, a belső ördögi kísértésekre adott válaszai egyikében óvta magát, de már az anyja unszolását is elfogadta a kánai mennyegzőn el egészen a Lázár feltámasztásáig. A hatás visszahatás törvényének köszönhetően utol is érte ezekért a törvénytelen beavatkozásaiért végzete és a nagy érdeme éppen az, hogy nem bújt el e végzetével a világ elől, hanem azt vállalva és azzal szembe menve („Ha ez nem döntetett volna el az égben, semmi hatalmad nem lenne felettem.”, mondja Pilátusnak.), hátra hagyja tehát a tanítványai számára a szaturnuszi sorsvállalás elfogadásának a fontosságát: a kereszt leckéjét, mint a megváltáshoz egyedül elvezetni képes kikerülhetetlen életfeladatot, és annak az előfeltételét.  

     9. Ezért mondja tehát e nagy tanító, ugyanazt, mint amit a nem-jósoló és a jóslással szemben álló asztrológiának is az alaptétele, ti., hogy „Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt.” Értsd alatta, hogy aki felvállalja és beteljesíti az általános emberi, és a személyes életfeladatait is, még az életében végleg egészséges és boldog lehet és halála után egyesülni képes (integrálódik) azzal, amit a vallás Istennek, a metafizika abszolút létnek nevez. Mondják, a kvantumfizika ugyanazt mondta ki és írta le, amire már a Buddhizmus, illetve a magasztos is fel hívta a figyelmet 26OO évvel korábban. Amit Jézus mond ki, nem lehet megérteni a kvantumfizika tételeivel (Pl. „Akinek van, annak még adatik, akinek nincs, attól elvétetik”), de meg lehet érteni az asztrológia segítségével, aminek viszont az axiómáit, semmivel nem lehet jobban visszaigazolni a kvantumfizikánál. Persze, ezen már lehet fanyalogni és ebben lehet kételkedni, de bárhogy is lenne, örökérvényűen marad az alaptétel, hogy „Gyümölcséről ismeritek meg a fát”, mert ez a biztos ismérv minden kétséget kizár. 

   1O. Az én gyümölcseim a szeretetteljesen és egészségesen fejlődő, értelmes és nyitott szellemű gyermekeim, valamint az, az egészségem és kreatív életem, amit évek óta őrzők és erősítek e keresztény alapállású tudományom segítségével, annak ellenére, hogy betegesen kezdtem az életet már csecsemő koromtól és úgy is folytattam, felnőtt koromban is, mindaddig, amíg nem találkoztam az asztrológiával és a gyakorlati metafizikával.     

TOVÁBB

Szaturnusz, Sors, Kereszt, Apai szellemiség

Kozma Szilárd:

 

    Szaturnusz, Sors és Kereszt

 

                                   Különösen ajánlom a Kökösi Prófétának: Nagy Puli Attilának    


  7. A SZATURNUSZ asztrológiai szimbóluma a Jupiterével szimmetrikusan ellentétes: felül van a  természeti tapasztalás szükségét, tehát a fájdalmas és a kellemes jelzéseknek, és e jelzések racionális észlelésének és értelmezésének a szükségét jelentő kereszt, és alul van, a Hold szimbólumánál leírt tudattalan szellemi-lelki meghatározódásokat és az érzelmi - képzeleti folyamatokat (ambíciók, félelmek, haragvások, ragaszkodások, elhárítások, stb.) jelentő félkör. Vagyis: a Szaturnusznál az akarat, a racionális tudatosság és az önuralom uralja az érzelmeket és a képzeletet.
    A Szaturnusz tehát, elsősorban és végső soron, a felelősségérzet és a felelősségtudat, valamint, ezzel együtt és ennek a szellemében, a spirituális (egyetemes) törvény-ismeret és  törvény-tisztelet, sőt: a törvényszeretet és a következetesség őserejét testesíti meg, aminek a tartozékai és működési feltételei a memória és az összpontosítási (odafigyelési) képesség. Jelentése a Jupiterével kiegészíti egymást, hiszen spirituális értéktudat, vagyis szellemi hierarchia-képzet szerinti építő kritika, az erre alapuló ítélői és viszonyítási készség (Jupiter) nélkül, el sem képzelhető igazi felelősségérzet és felelősségtudat, amit a Szaturnusz - többek között! - megtestesít.
    A Szaturnusznál, mint metafizikai létprincípiumnál a személyi és személyes tapasztalás, a tudatosan megélt Teremtés (élet), az észlelés, tehát a határhelyzetek és a végső állapotok megismerése, ismerete, számontartása és számonkérése az elsődleges. A Szaturnuszi által megtestesített létprincípium egyértelműen a Karma, vagyis az Ok és az Okozat, illetve a Hatás és a Visszahatás Törvényéhez kapcsolódik. Ezért a Szaturnusz tágabb asztrológiai értelmében az Egyetemes Felelősségtudatot, illetve a Felelttes Én-t megtestesítő bolygó. Azért hívják misztikusan a  Nagy Tanítómesternek, a Karma Urának, vagy az Egyetemes Felvigyázónak, mert addig ismélteti egy - egy általunk asszimilálatlan és ismeretlen létprincípiummal való "találkozásunkat" a különböző tapasztalások láncolatán (fájdalom, betegségek, balesetek) keresztül, amíg ráébredünk a személyes karmánk jellegére, illetve, ennek ismeretében, az illető karma-motívum feloldásánk az elkerülhetetlen szükségére és a (belső) harmonizáció szükségének a határozott tudomásul vételére.

 

   Az a személy aki kezdi felismerni a benne működő, visszafogó és ismétlésekre szorító szaturnuszi erőket, az hozzá fog a karmája minél nagyobb mértékű megismeréséhez és feloldásához, vagyis a saját személye pozitív átalakításához, átneveléséhez: a vak ambícióktól, az irrracionális sóvárgásai szenvedélyes vágy-kielégítéstől és a gyávaságtól, a gyűlölködő érzelmektől, a másokkal szemben táplált ellenséges képzetektől (agressziótól), az önámítástól és a hazudozási reflexektől, az imaginációjának (az életképzeletének) a negatív - romboló képzetektől és a sötét, agresszív  gondolatképektől, az ilyen jellegű spontán képzetektől való megtisztításához. Aki ehhez nem fogott hozzá, azt hosszú távon, előbb, vagy utóbb, de mindenképpen személyi és anyagi veszteségek és betegségek sorozata fogj érni, még akkor is, ha éppen milliárdokat kereső sikeres üzletember, a Microsoft tulajdoonosa, vagy befolyásos pártvezér, esetleg épp az Egyesült Államok, vagy az Orosz Birodalom elnöke, a Kínai Kommunista Párt főtitkára. Talmi társadalmi - közösségi csillogásaik mögött ott bujkálnak az egészségi, vagy a családi, szerelmi-szexuális nehézségeiket, személyes kudarcaikat, csődjét előkészítő problémáik, mint a sorra el - el bukó európai politikusok, akik közül sokan még börtönbe is kerültek utólag.

 

   A Szaturnuszi sorsjelzések hatására rá kellene jönnie mindenkinek a vele történő és az általa előidézett események igazi (mentalitás módosulási szükséget jelző) jelentésére és értékére. De ha lenne ehhez megfelelő információja, előbb a Jupiter, a Mars, a Vénusz a Merkúr, a Hold és a Nap princípiumaival kellene mély, személyes kapcsolatba, majd harmóniába kerülnie, vagyis ezeket a benne létező őserőket kellene a saját személyiségén belül felszínre hoznia és egymás között kiegyenlítenie.  Mindaddig, amíg az első hét, klasszikus bolygóknak a háttérbe szorított, elfojtott, vagy diszharmonikus állapotban létező hatásait (aspektusait) nem sikerül valakinek tudatosan feloldania, vagyis: a mindennapi élet tapasztalatainak a hatására -, a személyi tulajdonságai között és saját életében felismernie és a beismerésen keresztül tudatosítva, feloldania meghaladnia, illetve a tudatosítás segítségével, ezeket a horoszkópja által pontosan kimutatott negatív karakterjegyeket (lelki-szellemi tulajdonságokat) nem sikerült átalakítani pozitív és kreatív tulajdonságokká, örvendhet, hogy a születésének megfelelő vibrációs állapotban marad és nem kerül alacsonyabb vibrációs (létezési) állapotokba, vagyis nem válik ugymond "szerencsétlenné", sőt: nem hal meg idejekorán. Mert az idő múlásával, spirituális tudatosság nélkül, az emberiség kilencvennyolc százaléka inkább visszafelé süllyed a vibrációs skálán, mint hogy feljebb emelkedne. - Ez a tendencia, az emberiség negatív pszichikai közérzetén, az átlag egészségi állapotának csökkenésén (az immunrendszer gyengülésén), a rafinált bűnőzési késztetések emelkedő számán, valamint a természeti környezete szennyezettségén lemérhető. Az ilyen ember a legnagyobb veszélyeknek teszi ki magát, amennyiben megpróbálja a következő három - spirituális - bolygó által képviselt (Uránusz, Neptunusz, Plútó) ősprincípiumoknak megfelelő tulajdonságokat felébreszteni önmagában, különböző (divatos és könnyen elérhető boldogságot, valamint gyors sikert ígérő) mágikus eljárások (mágikus praktikák: agykontroll, diaetika, rejki, stb.) által.    
     Mindaddig tehát, ameddig, a hét klasszikus bolygó fényszöge, azok jegy- és házhelyzete alapján, nem sikerült önmagunk szellemi és lelki diszharmóniáit (örvényeit) megismerni és a megismerés segítségével felszínre hozni és egymás között kiegyenlíteni, a legközönségesebb fekete mágiázás számába megy az úgynevezett misztikus bolygók által képviselt személyi képességek erőltetett kifejlesztése és különböző, misztikus céloknak, vagy kicsinyes érdekeink (nyerészkedés, vagyon és más fajta előnyszerzés, mások szabad akaratába való beavatkozás, az általunk elképzelt jó útra való térítése érdekében, stb.) szolgálatába állítása.
   A Szaturnusz a teremtési - megváltási folyamatokban felmerülő határhelyzetek egyetemes számontartásának és vissza-szorításának, és ezáltal a többi kilenc őselv pozitív érvényesülési lehetőségét, vagyis a teremtés zavartalanságát biztosító princípium, amely nem ismer kivételt, előjogokat vagyis nem ismeri a protekciót és ezért nem ismeri azt fantazmagóriát sem, amelyet a korrumpálható "Jóistenben" hívő vallásos ember kegyelemnek nevez.

    A Szaturnusz vezeti rá az embert kellemetlen és fájdalmas tapasztalatok és veszteségek révén a felelősségnek az un. radikális felvállalásának a szükségességére, tehát arra, hogy csak teljes bevetéssel lehet felelősséget vállalni bármiért is és ebben a kérdésben, nem létezik félmegoldás, vagy kompromisszum. Arra, hogy nem léteznek bocsánatos bűnök, és, hogy a kényelem-szeretet mely a halasztási lehetőségeket sugallja, nem jó tanácsadó felelősségi kérdésekben. Ő az egész emberiséget és az embert személyesen a megváltódás irányába terelni igyekvő, és ennek az érdekében az un. "égi megszorító intézkedéseket aláíró " sorserő, amellyel szemben nem lehet földi törvényhozási és ítéleti szinten, "intézkedni", és amely előbb, vagy utóbb, akárha mindössze erős és gyakori fogfájások formájában is, de mindenképpen fogja éreztetni a negatív visszahatásait azokkal szemben, akik megbánás nélkül, huzamosan felelőtlenkednek a saját sorsukkal és mások sorsával szemben. Azokkal szemben, akik úgy gondolkoznak, hogy "ennyi még bele fér", hogy „ez még el megy”…, és hogy „majd aztán később, valamikor a jövőben” felvállalom ezt, vagy azt, az életbevágón fontos életfeladatot aminek a beváltását hónapok, vagy hónapok óta halasztom, vagy jóvá teszem ezt vagy azt a korábbi vétkeimet. - Ahogy a székelyföldön mondják: "A medve nem játék!" Ugyanúgy: "A Szaturnusz sem játék". És mivel a határoknak, a határozottságnak, és az elhatározásnak, vagy az elhatárolódásnak is az ősereje, nem lehet tudni, hogy egy  - egy ilyen "megengedős", sorsunkkal szembeni könnyelmű felelőtlenkedési folyamatban, mikor lépjük át azt a határt, ahonnan már nincs visszaút, amelytől tehát a káros és fájdalmas, vagy egyenesen: halálos visszahatások már nem védhetők ki, nem kerülhetők el.

 

    A Názáreti Jézus tisztában volt ezzel, és tudta, hogy az öncélúan végzett egyes mágikus praktikáinak (A víznek a borrá változtatása, a halottak feltámasztása), vagyis a törvényes természeti rend megbontásának a végzetes következményeit (vissza-hatásait) nem kerülheti el, és elébe menve a következményeknek, ezt, a szaturnuszi erőknek és törvényeknek a természeti jelenségek általi megnyilvánulásainak az elfogadási szükségének az örök-leckéjét hagyta hátra örök intő-tanításnak az emberiség számára. Vagyis: a természeti sors-elfogadást, a természeti törvények szerinti sorvállalást, vagyis az eredeti, vallásos misztikáktól mentes kereszténységet. A Szaturnusz igazi szimbóluma ugyanis a ugyanaz, mint a földi életnek és rendeltetésnek a szimbóluma: a merőleges és a víz-szintes tengelyeket megtestesítő kereszt, amely léttengelyek megtalálhatók a személyi horoszkópok grafikájában, a sorsképletekben is.  
    A Szaturnusz az apai felelősségnek, illetve az apai állapotnak és öntudatnak, valamint a felelősség, a helytállás és a kitartás erkölcsét tanító – elváró apai szellemiséghez való viszonyulásainknak, az apai szellemiséggel szembeni magatartásoknak az őserejét is megtestesíti. A férfi sorsképletekben arra utal, hogy az illető személy akarja-e, illetve képes-e megfelelő mértékben és intenzitásban ezt, a benne levő szaturnuszi minőséget elfogadni és határozottan gyakorolni, a női képletekben viszont azt, hogy tudattalanul hogyan (negatívan, vagy pozitívan) viszonyul az illető személy az életében fontos szerepet betöltő férfiaknak (férjének, apjának), ehhez a női lélek számára, a felszínen, sokszor agresszívnek és kegyetlennek mutatkozó kvalitásához.
    Misztikus neve és funkciója szerint, ő mágikus - spirituális világ küszöbének az őre, mivel az, aki nem került harmóniába a Szaturnuszi eszmeiséggel, nem juthat el abba a sorsállapotba, amelyben megszűnnek a végzetes sorsveszélyek, illetve amelyben a Szaturnuszt követő három spirituális bolygó által megtestesített egyetemes léterők és személyi képességek (mágikus) hatásai már csakis pozitív sorseseményeket idéznek az életünkbe. Ő tehát abba a sors- és életállapotba való jutásnak a feltétele, amit Jézus, mikor a Boldogságnak, mikor a Királyságnak, mikor a mennyek országának nevezett.  

 

TOVÁBB

A fiatalkori sterilitás okai és feloldási lehetõségei

 

Kozma Botond Szilárd: Nem a Lombik-bébi program a megoldás!


  Ordódy Eszter, a budapesti Decens magazin főszerkesztője kérdezi, Kozma Botond Szilárd család- és karmaasztrológust, a civilizációban, de fõként a magyarságban észlelt tömeges korai meddõség okairól és feloldási lehetõségeirõl:


1.    Mi az oka annak, hogy manapság annyi meddõ nõ van, és sokan az egész fiatalok közül (húszévesekre gondolok) is ilyen problémákkal küzdenek?  

- Ez egy igen komoly kérdés, amelyre a válasz egyáltalán nem lehet egyszerû. Ugyanis, az igazi ok, az egész nyugati típusú civilizáció társadalmaiban elharapózó többi, un civilizációs betegségnek (depresszió, pánikbetegség, melankólia-kór, más pszichózisok, különféle allergiák, bulímia, stb.) a rejtett - spirituális okára, is rámutat. Remélem, van nálatok elég hely arra, hogy kifejthessem, és a Decens olvasóinak is van elég türelme arra, hogy figyelmesen végig kövessék a számukra talán még szokatlan, analogikus összefüggéseket. Amennyiben, ebben a kérdésben megkísérelném a joggal elvárt, néhány „frappáns” mondatból álló, közvetlen választ, az olvasók szükségképen õrültnek, de legalább is habókos misztikusnak kellene nézzenek.        A remélhetõleg közérthetõ válaszomat az élet- és lelki társamnak, Joó Violának az interjújában olvasható anyai ági karma-öröklõdésrõl szóló részletére való utalással kell kezdenem. Pontosabban: az általam felfedezett és a könyveimben, honlapjaimon közölt, több tanulmányban is leírt spirituális jelenségre való utalással, amely dióhéjban arról szól, hogy az eddig mindenki számára elbûvölõen és kedély-nyugtatóan ható, reinkarnációs hiedelmekkel és misztikus elméletekkel szemben, az un. karmánkat, vagyis a spirituális imaginációnk (mágikus erejû, sors-idézõ képzeleti tevékenységünk) egyedi jellegét, közvetlenül az édesanyánktól (is) örököljük elsõ sorban. Illetve, édesanyánkon keresztül örököljük az anyai ági nõi õseinktõl. Tudom, hogy ez elsõ hallásra – olvasásra, mind a nõk, mind a férfiak számára felháborító, sõt: a klasszikus genetika állításai szempontjából egyenesen botrányos, de éppen a kutató-biológus barátaim nyugtattak meg afelõl, hogy az ide vonatkozó asztrológiai megfigyeléseim és gyakorlati tapasztalataim (felfedezéseim...) helytállóak biológiai szempontból is, mivel a géneken kívül rengeteg olyan un „finom” elem és még alig ismert szubsztancia van bennünk, de fõként a nõi petesejtben, ami nem annyira közismert még mint a gének világ, de ami a jövõben, az én karma-örökösödési megfigyeléseimet igazolhatja.      Ezekhez a géneknél is „finomabb” elemekhez és szubsztanciákhoz nem értek, de azt viszont tudom, hogy, a fizikai valóságnak egy – az egyben megfelel a spirituális valóság, noha az anyaggal szemben, az utóbbi az elsõdleges és tehát, a szellem jellege hozza létre az anyagi jelleget és nem fordítva. Mi viszont, az anyagi jelenségekbõl, az anyagi megnyilvánulások idõbeni „helyzetébõl” kell kiolvassuk az anyagot létrehozó és irányító - módosító szellemi jelenségeket, mert különben a misztikus habókosok és szélhámosok által terjesztett egzotikus, de annál használhatatlanabb, mitológiai, vagy vallásos meséknek maradunk kiszolgáltatva.       

TOVÁBB

A Titkok Titka és az Evangélium

Kozma Botond Szilárd, család és karema-asztrológus:

 

Titok és Evangélium

 

Az evangélium eredeti jelentése az hogy "Jó hír". Ezért én nem is szeretem az evangélium helyett a Biblia (Ti. annak a második része, vagyis az állítólagos második szerződés Istennel.) kifejezést használni, hiszen az ószövetség tele és telve van irracionális borzalmakkal, híres vezérek és királyok fertelmes erkölcstelenedéseiről szóló történetekkel, észbontó állítólagos isteni elvárásokkal (Izsák és Ábrahám örült áldozati története, stb.) és más normális ember számára be- és elfogadhatatlan morális tézisekkel, állítólagos hit példákkal, arról nem is beszélve, hogy ezek az ószövetségi hősök mind csak pozitív sugallatokat kapnak, miközben a 23 éves asztrológusi tapasztalatom az, hogy ezek a sugallatok az árnyék-éntől jönnek és általában megváltás ellenes cselekedetekre igyekszik rávenni az áldozatait.Szóval, akár megbántok vele vallásos érzelmű embereket, akár nem, egy pár olyan idézetet kivéve, amely összhangban áll az egyetemes törvényekkel (Pl. Van ideje mindennek, van ideje vetésnek és van ideje aratásnak, van ideje sírásnak és van ideje kacagásnak...), meg a Mózesi intelmeken - javaslatokon (Valamiért tíz parancsolatnak nevezett agykontroll - bedekkeren) kívül, mint 2O és 21 századi magyar gondolkozó több értéket nem találok az un. ószövetséges bibliában, mint egy René Guenon tanulmányban, vagy egy Hamvas esszében pl.

De lássuk csak a titkok titkát, illetve azt, hogy micsoda is az a rendkívüli és ténylegesen jó, sőt: sem azelőtt sem azután annál több valós értékkel rendelkezni nem képes jó hír?

Az kérem szépen, hogy amennyiben az ember megismeri azokat az egyetemes törvényeket,, amelyek a Lilith inverziót elszenvedett ősideák eredeti állapotba való vissza juttatását célzó Jézusi kinyilatkoztatásoknak az alapjánál állnak. és ezek mellé megismeri a saját horoszkópjából kiolvasható karmikus determinációit és azok feloldásához (Az inverzió semlegesítéséhez) vezető képességeket eredményező, gyakorlati életfeladatait, eljuthat oda (A mennyek országába, vagyis a Tarot Bolondja sziklák közötti járását - ösvényét létrehozó sors-erőterébe), hogy mindazt, amit a beavatatlanok kényszerképzetként mint a külső természettel és szociális környezettel szembeni "szükségszerű" vétekként kénytelen megélni (Pl. beavatkozási és irányítási mániát, ostoba és fölösleges, sőt: hosszú távon természetromboláshoz és emberi egészség - károsodáshoz vezető munkát és tevékenységet, ostoba áldozatot, hosszú távon az egyénre károsan ható társadalmi törvényeket - pl. a szabad piac és szabad kereskedelem törvénye - stb.), azt a beavatott, mint belső sorsirányítást élheti meg, illetve, mint belső sorsirányításnak a harmonikus együttélési következményeit élheti meg, anélkül, hogy akár a külső környezetének, akár a közvetlen, vagy közvetett környezetének egy milligrammot is ártana vele. Vagyis, a jó hír az, hogy értelmes áldozat-hozatallal, tehát az önzésről, az önérzeteskedésről, és a hírvágyról, meg a hatalom-vágyról és a kapzsiságról és általában minden öncélú magtartást eredményező karmikus reflexünkről való lemondással, odafigyeléssel és tényleges felelősséggel járó személyi életfeladat-vállalással, igen is, lehetséges a megváltás, vagyis az életünkben való tényleges boldogság és egészség elérése, a boldogulás!

TOVÁBB

Ami a mellrákról az asztrológusnak eszébe jut
                        Ami az emlõrákról és a rákos daganatokról                                a metafizikus asztrológusnak eszébe jut.                    Lap tudósításokból több alkalommal értesülhetünk arról, hogy a világ valamely pontjában bizonyos tudósok felfedeznek idõnként egy - egy új szérumot, most például bizonyos fajta emlõrák gyógyítására. Asztrológusok állítják, hogy a személyi horoszkópoknak a rendelõkkel való megbeszélése nyomán, a betegségek lelki - szellemi okait vizsgálva, õk egyértelmûen meggyõzõdtek arról, hogy mind az emlõrák, mind a nemi szervek különbözõ részeiben megjelenõ daganatképzõdések, annak következtében jönnek létre, hogy az illetõ ember (nõ!) attól függetlenül, hogy milyen racionális megfontolások és "humanista" indokok alapján tette ezt, számottevõen huzamos ideig "védekezett", illetve ellenszegült a folyamatos szexuális kapcsolata következményeként beállható gyermekáldás ellen. A rákkeltõ, jobban mondva a mindannyiunk szervezetében jelen levõ rákos sejteknek az elszaporodását elõmozdító-serkentõ anyagoknak a szervezetbe jutása csak másodlagos fontossággal bír ebben a kérdésben. Dr. Rüdiger Dahlke  "A lélek nyelve: a betegség" (A kórképek értelmezése és a betegség adta esély) címû, a Magyar Könyvklub kiadásában l996-ban megjelent könyvében részletesen leírja a rákos daganatok képzõdésének szellemi-lelki okait, a rákbetegség igazi morfológiáját. Minden olvasónak, minden gyógyászattal foglalkozó embernek szíves figyelmébe ajánlom e mûvet, amely a mai koncepciókhoz képest homlokegyenest ellenkezõ irányba fogja vezetni mind a betegséghez, mind a gyógyításhoz való viszonyulást. A vizsgált téma kifejtése érdekében,  szükségesnek találom alátámasztani az asztrológusok állításait az új koncepció szerint gondolkozó német orvosoknak a betegségek igazi okáról alkotott véleményét. Rüdiger Dhalke, Thorwald Dethfelsen, Peter Fricke, Robert Hössl és más, nálunk is olvasható német orvos-szerzõk szerint, a betegségeink tulajdonképpen a tudattalanunk, vagyis lelkiismeretünk sötét zugaiba elsüllyesztett, a nappali (racionális) éber tudatunk által félretolt, vagy épp az elõl elrejtett megoldatlan és felvállalatlan problémáinknak a testi szintjén megjelenõ kivetülései. A betegségeink tehát, azoknak az árnyékszemélyiségünk szintjére "letömött" és elrejtett gondolat-képeknek, kifejezõdni akaró vágyaknak, ösztönöknek és félelmeknek a megjelenési formája, amelyekkel racionális megfontolások miatt nem akarunk foglalkozni, amelyeket nem akarunk tudomásul venni huzamos ideig olyan idõszakokban, amikor csakis azoknak vágyaknak, félelmeknek, érzéseknek, lelki-szellemi problémáknak a feltárásával, beismerésével (belátásával) kellene foglalkoznunk ha a természet rendje szerint élnénk. Tudattalanunk, vagyis a racionális elméletekkel (spekulatív képzetekkel) elhallgattatott lelkiismeretünk  megjeleníti betegség formájában azt, amit a természetellenes életformák miatt elmulasztunk felvállalni és amit normálisan élve, természetes módon meg oldanánk.     Hogy a betegségekbõl, vagyis a pontos és megbízható diagnózisból, hogyan lehet visszakövetkeztetni a tudattalanba lesüllyesztett probléma, vágy, érzés, stb. természetére, mindenki rájöhet ha elolvassa a Magyarországon népszerûvé vált könyveket, de ha mégsem férne hozzá, akkor sem kell tudatlanságban maradnia, hiszen a kevésbé tudományosnak képzelt Asztrológia minden egyes kézikönyve foglalkozik a betegségek és a negatív gondolkozási mintáknak, illetve a diszharmonikus mentalitásunk közötti összefüggésekkel. Asztrológiai közhely például az, hogy az a személy, aki huzamos ideig elhárítja bizonyos információknak a befogadását, vagyis nem akar meghallani bizonyos dolgokat amelyeket a környezetében beszélnek, mert azok sértik az érzékeny lelkivilágát (a Rák szülöttek inkább és a Skorpióban, valamint a Halakban született emberek általában), elõbb-utóbb gyomorfekéllyel és emésztõrendszeri zavarokkal kell szembenézzen. Azt is meg lehet érteni, az asztrológia segítségével, hogy azok az emberek, akik a gyenge és érzékeny természetükre, illetve a betegségükre való hivatkozás segítségével - huzamosabb ideig próbálnak uralkodni a környezetük tagjain, ám azok nem hajlandók, vagy nem képesek "szeretõ férjük", vagy "szeretõ apjuk, anyjuk, testvérük, stb." eme elvárásainak minden tekintetben és mindenkor eleget tenni, szívbetegségben szenvednek, vagy legalábbis szívpanaszaik vannak.     Ugyanígy tehát az emlõben és a nõi nemi szervekben keletkezõ csomók, fekélyek és daganatok, mindig arra utalnak, hogy az illetõ nõ, bizonyos gazdasági, vagy erkölcsinek képzelt, „józan” megfontolások miatt, nem tudja, vagy nem akarja a maga teljességében és a maga természetességében megélni az anyaságát. Legtöbb esetben védekezik az anyává válás, vagy az újbóli anyává válás elfogadása ellen, elhárítván különbözõ módszerek segítségével (fogamzásgátlók szedése, spirál alkalmazása, a megszakított közösülés huzamos gyakorlása, stb) az anyává válásnak a megvalósulási lehetõségét és ezáltal elzárja magát a személyi fejlõdése és szellemi kiteljesülése lehetõségét.    

TOVÁBB

A Világosság és a fény elengedhetetlenségéről
Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus:
 
 
A Fénynek (A spirituális öntudat-fejlesztő szellemi értelemnek) az elengedhetetlen szerepe a Boldogság elérésében

Az ember életének a célja és értelme és rendeltetése az, hogy végül is, ténylegesen, tehát nem mondvacsináltan, és ráadásul még "stabilan és biztosan és megrendíthetetlenül és folyamatosan és végig..." boldog legyen. A jó hír (az evangélium) az, hogy azt el is lehet érni mindenkinek, aki csak nem agy károsult, és nem megveszekedett, megfordíthatatlan bűnöző, vagy betegesen rögeszmés, hazudozó, öncsaló.
Az egyesek (Az elsők...) számára a "rossz hírem" :-D az - Amit az ájtatoskodással és meghatódással, vagyis a belső szemforgatással elérhető, olcsó üdvöt ígérő vallások elhallgatnak! - az, hogy az igazi boldogságot nem lehet elérni, bizonyos konkrét karmaoldáshoz vezető gyakorlati feladatok teljes körű és teljes intenzitású felvállalása nélkül, vagyis:

e feladatoknak az öntudatlan és önkéntelen elutasítását eredményező, misztikusnak látszó, de valójában: karmikus (tudományosan: pszichés) félelmeknek és és szorongásoknak (sőt: iszonyatoknak), furcsa és általában negatív (romboló és ellenséges), másokkal, vagy a külvilággal szembeni, személyi ambícióknak, öncélú kéj- és élvezet-vágyaknak, a lódításra- ámításra és önámításra való hajlamoknak és ezen belül a tárgyi valóság szerinti igazság kiderítéséért és érvényesítéséért nyíltan vállalt, becsületes harcok és ismételten: a személyes felelősségeknek az elhárítására, kicselezésére - elkerülésére való hajlamoknak a megfelelő pozitív tulajdonságokká és képességekké változtatása nélkül.
Mindenki tehát akkora mértékben lehet boldoggá, amennyiben az utóbbit megérti, elfogadja és a karmikus tulajdonságainak (A számára hosszú távon csakis a sorsrontást hozó és eredményező ösztöneinek, reflexeinek) a pozitív képességekké változtatásához vezető a sokszor keservesen nehéz belső és külső harcát és gyakorlati feladatait alázattal és következetesen "bevállalja" és beteljesíti.
Mivel sok - sok éve már, hogy ezen Bolond- vezérelvek szerint igyekszünk élni, a mi karácsonyunk is békésen csendes, nyugodt és diszkréten boldog. A tegnap este rendeztünk egy hatalmas lufi-bulit, utána megnéztük a Szent Ferencről szóló filmet, és a még ki nem pukkant lufikkal, ma este rendezünk még egyet.

Minden barátomnak és ismerősömnek ehhez hasonlón -Figyelem: nem azonos! - nyugalmas és diszkrét (tehát belső!) derűvel telt fény-élesztő, év végi ünnepeket kívánok!

TOVÁBB

A karmikus - kauzális asztrológia alapja: a Lilit hatásainak feltárása

 

Kozma Botond Szilárd:

  Az életünk oka és sorsunk kulcsa azonos a teremtés ősokával. (A Karma oka az egyetemes, abszolút Lilith, vagyis az un. isteni tökéletességre- és másságra való ontológiai őssóvárgás.)  

                                                                                  „Hej, regő - rejtem!’”        

   I. Bevezető      

A.   Amikor megjelent a Kolozsvári Költő-filozófus: Bréda Ferenc forrás-kötete, az egyik helybéli filozófiatanár azzal a szellemi nyafogással állt elő, hogy ez a kötet a tudatlanság és a tájékozatlanság bizonyítéka, illetve, hogy merő szemtelenség Bréda Feri részéről, hogy első könyves szerzőként, egyáltalán ontológiai kérdésekről merészel írni, holott komoly filozófusok is óvakodnak ettől a témától. Nos, nekem is, a minap, éppen az egyik volt barátom (Sőt: Brédával közös barátunk!) vetette a szememre ugyanezt, ti., hogy honnan vettem a bátorságot 12 évvel ezelőtt (tehát 46 évesen!) ezt, a minden eddig megírt filozófiai ontológia és szanszkrit kozmogónia állításától teljesen eltérő (Szerintem ezen egyéni és kollektív művek részleges és bizonytalan tapogatózásait egyesítő, és a gyakorló asztrológusi  tapasztalataim szerint, a gyakorlati valóságnak teljesen megfelelő) ontológiát megírni?  - Válaszom: ugyanúgy, ahogy az akkor még csak 23 – 24 éves, és gyakorlati metafizikát egyáltalán nem ismerő, Bréda Ferenc a A létezéstől a lehetőségig . kötetében található, és máig helytálló filozófiai esszéit megírta ( Kriterion könyvkiadó, Forrás-sorozat, Bukarest, 1980.)  

 

B.    A jelen téma szempontjából kiemelten jelentős, Magia Sutra című metafizikai művében, Hamvas Béla – Amellett és azzal együtt, hogy a valóság természete mágikus. -, világosan kifejti hogy, függetlenül attól, hogy egyénileg miképpen, milyen szellemi és spirituális öröklődés útján jön létre, vagy milyen gyermekkori és felnőttkori hatások által alakul ki, és, hogy mi befolyásolja a jelenben a személyi tudatunkat és általában a lelkünket, úgy is a gyakorlati életképzeletünk  - A mágikus erejű egyéni életképzeletünk tehát! – alakítja, az idézi be az igazi sorsunkat. Amellett tehát, hogy ez a mágikus erejű tudattalan és végeredményben irracionális életképzelet be idézi a különböző életkörülményeinket, sorshelyzeteinket és a különböző sorsfontosságú személyekkel való találkozásainkat, ugyancsak befolyásolja és irányítja háttérből a tudatunkat és az akaratunkat is. Vagyis: ez a tudattalan képzelet irányítja sugallataival a gondolkozásunkat és az érzelmeinket, tehát végső soron ez alakítja és „rendezi” a sorsunkat is!     Nem a nappali éber tudatunk és akaratunk és értelmünk befolyásolja tehát a sorsunkat, hanem a tudattalan képzeletvilágunk mélyén rejlő mágikus erejű karmikus képzeletünk hatalma! Ez, az élet örök-forrásából: az Isteni képzelet-világból eredő idea-alapú lét-befolyásolási sors- irányítási életerő-folyam ugyanis, nem áll meg az ideavilág szintjén! - Hiszen az úgynevezett pszichoszomatikus befolyásuk által, népiesen: idegalapon, a gondolataink és az érzelmeink modellálják (általában és egyelőre sajnos, inkább rongálják, károsítják) a testet, vagyis a biológiai szervezetünket. Sőt: a szellemi, lelki és a materiális szintű, akaratilag és tudatosan irányított, vagy a tudattalan, de mágikus erejű szellemi kölcsönhatások szövődményében, az életkörülményeinket is a pozitív, vagy negatív, a világos és tiszta, vagy a zavaros: a magasztos, vagy az alacsonyrendű és önellentmondó képzeletvilágunk alakítja és irányítja. (Figyelem: a valóságtól elszakadt idealisztikus fantazmagóriák fenntartásának káros sors-hatása van, még akkor is, ha misztikus, vagy vallásos fantazmagóriákról van szó!) És ezt teszi annak ellenére, hogy a természettudományos világlátás perspektívájában ez fordítva látszik.

II.   Az Egyetemes Teremtőerő: a Mágia ténye  (Részletesebb tájékoztatást e „tudománytalan” témában, az Egyetemes törvényekhez írt Bevezetőben és az ETk-ről szóló tanulmányom I. fejezetében lehet találni)  

     Rengeteg személyi horoszkóp-értelmezés és az egyre szélesedő baráti és ismerősi köreinkben elért pozitív eredményeink bizonyítják és visszaigazolják, hogy azok a genetikai térkép által kimutatható biológiai rendellenességek, amelyek NEM okoznak VÉGZETES (gyógyíthatatlan!) betegségeket és nem eredményeznek testi nyomorúságot, a spirituális képzelet mágikus ereje által átváltoztathatóak (kijavíthatóak!) egészséges biológiai tulajdonságokká és képességekké. Jó példa erre a volt-feleségem. Őt az édesanyja nagyon nehezen szülte meg, és kevés, majd semmi teje nem lévén, sem az első szülött lányát, sem a két később született fiát nem tudta szoptatni. Ráadásul a feleségem két testvére apró - plasztikai műtétek útján utólag helyrehozott - testi rendellenességekkel is jöttek a világra. Ezzel szemben ő, akárcsak a barátnőink, orvos- és hivatalos egészségügy asszisztencia nélkül, könnyen szülte meg előbb a természetben, majd otthon az ép és egészséges gyermekeinket, és több mint egy évig (viccesen: az unalomig) szoptatta őket, annak köszönhetően, hogy amikor a horoszkópját értelmeztem, nem jósolgattam, hanem feltártam az anyasággal is kapcsolatos elsődleges negatív karmikus meghatározódásait, amelyeket ő igyekezett feloldani, meghaladni. (Persze, minden karmikus hatást én sem tudtam az egyszerű tudatosítás erejével számára feloldani, mivel a személyiségünket nem csak a horoszkópból kiolvasható tényezők határozzák meg, hanem a nevelés, a neveltetés is, és mindig az érvényben levő, aktuális személyi kapcsolatok és függőségek is. Így, a volt-feleségem egy, előle mélyen rejtett, beteges anya-függőségben is „szenvedett”, amit a Bak-karmájától: tehát a tudattalan beavatkozási mániájától vezérelt édesanyja, egyáltalán nem arra használt, hogy őt a családi harmónia megteremtésének és megtartásának a gondolatában és eszmevilágában befolyásolja pozitívan, hanem éppen fordítva: a gyermekeink magzat kori elkapartatására és a lányának a tőlem való elválásra és hozza való vissza térésére buzdította folyamatosan, aminek 1O év múlva meg is lett az eredménye.)
    Egyedül az ember által megtestesített és egyedül általa érzékelhető - és a Vízöntő és a Halak konstellációk által megtestesített - jellegzetes kauzális és spirituális erőterek személyiség-változtató tulajdonsága és természete jelzi, hogy az állatokkal ellentétben, az embert nem béníthatja le, és nem határozza meg egy életre, sem az anyagi, a szociális, a gazdasági, a kulturális, a vallásos öröksége, sem a genetikai, de még a spirituális öröksége (tehát az un. karmája) sem!      Hanem, az embernek, mint abszolút (Isteni) lényeggel és mágikus erejű képzelőerővel rendelkező lénynek, a sorsidéző és sors-változtató spirituális értelme és képzelete (mágikus) ereje által is, lehetősége van az öröklött szellemi és biológiai (genetikai) programjainak a javítására, módosítására. Informatikai kifejezéssel: "a programjainak az átírására", vagyis akár azok teljes kicserélésére. A genetikai kódrendszerünk ugyanis nem véletlen anyagi módosulásoknak és szükségszerű örökösödéseknek az egyedül és kizárólagosan a génsebészet által módosítható bázis-struktúrája, amiként a genetikusok azt állítják, hanem mindössze következménye és leképeződése a spirituális és kauzális struktúránkban található szellemi kódrendszerünknek. Ezt viszont befolyásolni: irányítani és változtatni tudjuk a tudatosan használt képzeletünk erejével. Főként a magzatot a méhükben hordó anyák és általában a családanyák képesek erre, akik a legerősebb a mágikus képzelő erővel rendelkeznek, amennyiben a várandóssági időszak alatt nem terhesnek, hanem áldott állapotban levő teremtői személyeknek tudják magukat, és ez a képességük megmarad, ha ezt az áldott állapotban elérhető teremtői tudatukat megőrzik a szülés után is. Ez, az áldott állapoti mágikus képzelet, nem csak a magzat alakulására - fejlődésére, képes pozitívan hatni (illetve "terhes"-ségi koncepció esetén: rombolóan és károsan hatni) anélkül például, hogy fejlődési hiba-jelző orvosi diagnózisok esetén, génsebészeti beavatkozásokra lenne szükség. Sőt: talán hihetetlen, de ez, a mágikus erejű, tudatos, vagy önkéntelen (pozitív, vagy negatív) családanyai képzelgés, az egész család jólétére is rendkívülien erős befolyást gyakorol, és ezt olyannyira, hogy huzamosan fenntartott és intenzíven átélt negatív családanyai imagináció esetén például, a férfi (az apa) teljességgel tehetetlen és bárhogy is igyekezne, nem képes a család anyagi és egészségi helyzetét pozitív irányba terelni.
    A probléma az, hogy a személyi horoszkóp-értelmezés segítségével történő spirituális és kauzális fejlődési sorsprogramunk feltárása nélkül, vagyis a negatív karmikus meghatározódások megismerése és tudatos feloldása nélkül, képzeletünket és gondolatainkat, de érzelmeinket és tetteinket is, a tudattalan szellemvilágunk legmélyebb rétegeiben rejlő, a horoszkópban a Lilith és a Sárkányfarok által jelzett, velünk született karmikus sóvárgásaink, irracionális vágyaink, szorongásaink és félelmeink, a tudattalan és önkéntelen negatív késztetéseink: életellenes (pl. magzat-és gyermekellenes), személyiség-ellenes, vagy sors-ellenes (Isten-ellenes) ambícióink befolyásolják - manipulálják. Hiába képzeli magát az ember tudatos lénynek, képességeinek és tehetségeinek a kiélési a vágya, ezek érvényesítésének a vágya és az általános emberi alapösztönök kiélési vágya, valamint a jellegzetesen emberi, szellemi - kulturális és anyagi - technikai megvalósítások iránti vágya és igénye mellett, a képzeletvilágát és így egész sorsát is, háttérből az anyai ági őseitől öröklött negatív szellemi - spirituális determinációk határozzák meg, befolyásolják és irányítják. És ezt anélkül, hogy az egyén erről tudna.     

TOVÁBB

A tényleges boldogság elérési lehetősége

 

Kozma Botond Szilárd karma- és családasztrológus: 

A Boldogság elérési lehetőségéről és következményéről

„Bár e tanulmányok olvasása közben egyesek azt érzik, hogy a sors - problémájukra megtalálták a rég óta keresett választ és megoldást, sőt egyesek számára az abszolút igazság megtalálásának az érzésével is fog hatni ez írások olvasása, fontosnak tartom arra figyelmeztetni mindenkit, hogy sem az itt, vagy a máshol olvasható élettényekhez kötődő szellemi információk, sem a mások által írt, vagy a gnosztikus misztikák szövegeiben olvasottak, nem helyettesíthetik és nem pótolhatják azt a személyre vonatkozó konkrét információ-rendszert, amit egyedül a személyi horoszkóp értelmezése által a személyi rendeltetés-ismertetés adhat meg és aminek a segítségével úgy rendezhetik az életüket, hogy a karmájukat és ez által a nehéz sorskríziseiket – betegségeiket meghaladhatják, feloldhatják, illetve az egészségüket és az igazi szabadságukat - boldogságukat elérhetik.”

 

     Ha valaki személyes élményhez kötött fogalmat akar alkotni magának arról, hogy milyen a tényleges boldogság, illetve, hogy milyen lehet az abszolút létben való állapot érzékelése, keressen egy minél csendesebb helyet magának, ahol nem csak a külső hang-hatásoktól van megvédve, de mindenféle más, természeti, vagy természetellenes külső ingerektől, információ-behatásoktól, és ahol a lehető leg kényelmesebben tud, akár ülve, akár fekve elhelyezkedni, csendben és nyugodtan lenni. Amennyiben sikerül ilyen fizikai helyet és helyzetet találnia, akkor még csak olyan lelki állapotra van szüksége, amelyben ebben az idealisztikus helyen huzamosan képes nyugton és csöndben maradni olyannyira, hogy még esetleg a szemeit is lehunyja, vagy valamilyen más módon hoz létre magában generál sötétet, arról nem is beszélve, hogy még a fent leírt helyiségbe jutást biztosító ajtón keresztül sem ajánlott még csak távoli hangok és fények beszüremlése sem. Amennyiben mindez együtt van és lelkileg is elég erős ahhoz, hogy képessé tudja tenni magát a külvilágtól, a hétköznapi gondoktól és bajoktól, illetve, ha sikerül a különféle siker-aratási lehetőségekről, vagy élvezet-szerzési lehetőségekről való képzelgéseitől is megszabadítania, mindezek helyébe, próbálja elgondolni és elképzelni, majd lehetőleg egyre intenzívebben átérezni és átélni is azt, hogy minden külső előfeltétel nélkül, amelyeket úgy-e, a csend-szobája falain és ajtóján kívül hagyott a mobiltelefonjával együtt, ő önmagában „csak úgy” boldog tud lenni. És csak ül és ül ebben a boldog és nyugodt csendvilágban és élvezi ezt a külső feltételek nélküli boldogság-állapotot, amivel önmagát meg tudta ajándékozni. -Ez a meditáció!

Ha sikerül ezt begyakorolni és egyre könnyebben és minél tovább átélni, azt fogja érzékelni egy idő után, hogy az olyan felszíni betegségei, mint a gyakori hűlések, orr- és füldugulások, már – már megszokottá vált minden napi fejfájások, kezdenek elmúlni, könnyebbé válik a lélegzete, emésztési problémái enyhülnek és így tovább.        

TOVÁBB

Mágikus Napló
  Mágikus Napló      A Hargita lábánál fekvő halastavak partján, ahol remélem, hogy a patrisztikus keresztények módjára önmagamat végre kihalászom, lehűlt az idő. Ezért a nagyobb gyermekeket is beköltöztettem, Ividő és Viola haza költözése után, a városközponti tömbház-lakásba. Én viszont, visszajöttem, hogy továbbra is a sátorban aludjam ki magam, és a holnap reggeli karate-edzés után, illetve a következő napokon feloldjam a volt-feleségemnek a család-elhagyása óta beállt félelmemet, és ezzel megoldjam a három héttel korábban folytatott rövid éhségsztrájkom után végre egészen tisztán körvonalazódott, és egyben az életemnek is talán a legnagyobb spirituális problémáját. És ez nem más, mint a gyermekeim féltéséből eredő anyagi szükségtől, illetve az egyelőre miattuk végzetesnek érzett gazdasági szűkösségtől való nagy félelmem.      - Én azon már rég túl vagyok, hogy magam miatt féljek az esetleges nélkülözéstől, hiszen rég óta elvált és ezért gyermektelen (Az álházasságból született, két évig velem élő fiamat a nagyapja átcsempészte a határon, az anyja visszaperelte, majd közösen ellenem nevelték, tehát szabály szerint mindenestől leszakították rólam.) férfikoromban kétszer is éhségsztrájkoltam két – két hetet. Az éhezéstől tehát nem félek, de a külsőm kinézete miatti esztétikai vagy önérzeti problémáim sincsenek. A további spirituális fejlődésemet és a kiegyenlítődési (megváltódási) képességeim növekedését, már rég óta nem érzem a külső körülményektől – esetleges művelődési, vagy külső információ-szerzési lehetőségtől – függőnek. Sőt...       Annak viszont, hogy az utóbbi házasságból született és nálam maradt gyermekek miatt az egzisztenciális félelmeket (Az esetleges nélkülözést követő lakás-vesztést pl. annak következtében, ha nem tudnánk a közköltségeket huzamosan kifizetni.) - még mindig nem tudtam legyőzni, egyenes mágikus következménye van és ez pedig az, hogy időnként be is vonzom azokat a külső körülményeket, amelyek ezt a lehetőséget is tartalmazzák, illetve a lehetőség-mivoltuk által számomra a félelmeim tárgyát fel- és megmutatják, leképezik.        Egyfajta „csuka – fogta róka, róka fogta csuka” szerű mágikus erejű sors-játék alakult ki bennem már azt követően is, hogy a gyermekeink kezdtek megszületni, annak ellenére is, hogy a gyermekeink születésekor mindig egy a korábbinál ugyan nagyobb, de sajnos, később mindig múlandónak bizonyult anyagi fellendülés következett be a családunkban. Ez a kis fellendülés viszont először már kb. 9,  hónapra, majd a születések után egyre későbben is, de, újra és újra vissza „csendesedett” majdnem az utolsó születés előtti szűkösebb anyagi állapotok szintjére. Ezek a szintek viszont, már jobb anyagi állapotok és helyzetek voltak az előbbi gyermekek születésénél.       Határozott kivételt a negyedik gyermekünk utáni anyagi helyzetek és állapotok képeztek, amikor már azt is lehet mondani, hogy valósággal gyarapodásba fogott a sorsunk. Akkoriban vásároltuk meg a háztartási gépeinket és akkor kaptuk ajándékba azt a régi Ladát is, ami miatt később a Polgármesteri hivatallal és a rendőrséggel az intézmények felől érkező azon törvényen kívüli állapotunk megszületett, amely miatt, három hete még éhségsztrájkba fogytam. És ekkor, amikor nem csak, hogy a régi Ladát ajándékba kaptuk, de ekkor kaptam meg, a család legjobb anyagi állapotát előidéző, egyben hat személyes családi horoszkóp rendelésemet is, a volt feleségem addig játszott az internet által felkínált ártatlan szerelmi – szexuális kísértéseivel, amíg infantilis módon, szerelmes lett egy nála öt évvel fiatalabb amerikai kokainfüggő misztikus guruba. (És ezt nem gúnyból írom, a Lezidon nevű fiatalember honlapján csakugyan spirituális gurunak nevezete magát.) Ezt a három hónapos titkolt szerelmi történetet és az azt követő házasságfelbontásunk történetét sok helyen és sokszor megírtam már, nem akarom ezt újból elkövetni. Most csak azért említettem meg, mert az, a gyermekek féltésén alapuló, vagyis a gyermekek jövője miatti aggodalmon alapuló egzisztenciális félelmem, amit korábban említettem, akkor merült fel először, amikor a volt feleségem, az elköltözése előtti elismerésével és fogadalmával ellentétben, amikor is azt állította, hogy tisztában van azzal, hogy a három nagyobb gyermekünk nálam van a legbiztonságosabb helyen és családi környezetben (És ezért Ő csak a legkisebbiket, az akkor még csak két éves Rékát akarja magával vinni), a válópernek a gyermek-elosztási részében, mind a négy gyermeket magához – az ő gyámsága és fennhatósága alá – igényelte a bíróságtól, nem rejtve a beadványban véka alá azt az igényét sem, hogy ennek a rá nézve kedvező ítéletnek az alapján, az általam jóval a házasságunk előtt vásárolt lakásomnak a felét is igényelte.  

TOVÁBB

Szerelem és szexualitás spirituális szemszögből

 

Lehner Zsuzsának az astronet c. portálra készített interjuja, a Kozma Botond Szilárd asztrológussal, a szerelem és a szexualitás spirituális jelentőségéről és gyakorlati fontosságáról.

- „Bár e tanulmányok olvasása közben egyesek azt érzik, hogy a sors - problémájukra megtalálták a rég óta keresett választ és megoldást, sőt egyesek számára az abszolút igazság megtalálásának az érzésével is fog hatni ez írások olvasása, fontosnak tartom arra figyelmeztetni mindenkit, hogy sem az itt, vagy a máshol olvasható élettényekhez kötődő szellemi információk, sem a mások által írt, vagy a gnosztikus misztikák szövegeiben olvasottak, nem helyettesíthetik és nem pótolhatják azt a személyre vonatkozó konkrét információ-rendszert, amit egyedül a személyi horoszkóp értelmezése által a személyi rendeltetés-ismertetés adhat meg és aminek a segítségével úgy rendezhetik az életüket, hogy a karmájukat és ez által a nehéz sorskríziseiket – betegségeiket meghaladhatják, feloldhatják, illetve az egészségüket és az igazi szabadságukat - boldogságukat elérhetik.”  
 
Életminőségünket jelentős mértékben befolyásolja, hogy van-e párkapcsolatunk, és ha igen, milyen. Szerelmi és szexuális életünk spirituális összefüggéseiről beszélgettünk Kozma Szilárd író-asztrológussal.

- Szilárd, mesélted, hogy asztrológusi munkád jelentős részét teszik ki a párkapcsolati problémák, illetve az e terület nem megfelelő működéséből adódó gondok elemzése és megoldása.

- Így van. A téma hangsúlyát támasztja alá az is, amiről az egyik tévécsatorna reggeli műsorából értesültem: a szervátültetési piacon általában a beültetésre alkalmas - A Vénusszal analogikus kapcsolatban álló - vesék képezik a legnagyobb hiánycikket, és egyben a legnagyobb üzleti forgalom tárgyát is. Asztrológusként és a személyes tapasztalatok szintjén is, elméletben és gyakorlatban is rég óta tudom, hogy a vesék jó vagy rossz működése, akárcsak a többi központi deréktájéki szerveknek és az egész közép-derék testrésznek az egészségi állapota (pl. deréktájéki izmok és gerinccsigolyák) a szerelmi-szexuális viszonyaink harmonikus vagy diszharmonikus mivoltáról tanúskodik. Ezen szervek jó vagy rossz állapota tehát a szerelmi-párkapcsolati (élettársi) életünk és viszonyrendszerünk minőségétől függ. A vesék, és általában a testünk középtájéka a Mérleg jegy által megtestesített spirituális erőtérhez és a személyi horoszkópokban az annak megfelelő gyakorlati életkört jelző VII. ház által megtestesített (az elkötelezett élettársi viszonyok horoszkópháza) lelki élményekhez, belső átélésekhez, e viszonyrendszerek igen összetett problémaköréhez tartozik. Tudva tehát, hogy milyen nagy gyakorisággal találkozom az élettársi viszony félreértéséből, és az élettársakhoz való intenzíven átélt negatív viszonyulásokból származó sorsproblémákkal, és az azoknak megfelelő vese, húgyhólyag, deréksérv, stb., betegségekkel, a tévéstúdióba invitált szakemberek által közölt statisztikai tények egyáltalán nem leptek meg.

Gyakorló asztrológusi tapasztalatom szerint a legtöbb betegség, a legtöbb családi és személyi konfliktus, a számtalan elrontott életsors, valamint a legtöbb lelki és fizikai nyomor, de a legtöbb társadalmi zavar is abból származik, hogy nem ismerjük a szerelemnek és a harmonikus élettársi viszonyon belül megélhető folyamatos szexualitásnak életerőt adó és életalkotó jelentőségét (illetve a zavarosan megélt, az elfojtott, vagy a hiányzó szexualitás káros hatását).

A testi tüneteket kezelő orvostudomány egyelőre mást mond, de a kauzális gondolkozás megbízhatóságáról meggyőződött asztrológus számára világos, hogy a női betegségek: a méhdaganat, a méhrák, a petefészek-gyulladások, a méhen kívüli terhességek, a frigiditás, a szexuális kielégülési képtelenség, a különböző fertőzések, férfiaknál a korai magömlés, a (korai) impotencia, a prosztatagyulladás és a prosztata-rák, a heregyulladás, a hererák, mindkét nemnél a húgyhólyag- és a veseproblémák, a mandulagyulladás, a különböző nemi fertőzések és az AIDS mind oda vezethetőek vissza, hogy nem tudjuk, hogy élvezetszerzésen és (egyre kevésbé!) gyermeknemzésen kívül mihez is kezdjünk a párunkkal, a szerelemmel és a szexualitással, hogyan rendezzük úgy a más nemű személyekkel, illetve az élettársunkkal való viszonyunkat, hogy ne kelljen drámai probléma- és konfliktuskörként megélnünk mindazt ami, egy ilyen viszonnyal jár.  

TOVÁBB

A Székely Tévében készített interjú a

A youtube - n található Kozma Botond Szilárd interjúk linkjei:

Kozma Szilárd - A táltos bolond 1 - http://www.youtube.com/watch?v=A-674f3YEPU
Kozma Szilárd - A táltos bolond 2 - http://www.youtube.com/watch?v=cVNcnFu6suM
Kozma Szilárd - A titok titka 1 - http://www.youtube.com/watch?v=TKa2G0DOaCQ
Kozma Szilárd - A titok titka 2 - http://www.youtube.com/watch?v=b2LBDjsPBCc
Kozma Szilárd - A titok titka 3 - http://www.youtube.com/watch?v=YeQf-AdoOO8
Kozma Szilárd - A titok titka 4 - http://www.youtube.com/watch?v=KPbN46_VCxo
Kozma Szilárd - A titok titka 5 - http://www.youtube.com/watch?v=EVxOEMmTD94
Kozma Szilárd - A 4 õselemrõl - http://www.youtube.com/watch?v=u7QFXu4eiOI  
A barátaim által készített, asztrológiáról szóló  film is letölthetõ a http://www.iandbvideo.net oldalról a LETÖLTÉS link segitségével (erre kell kattintani, majd a megjelenõ oldalon még egyszer a LETÖLTÉS linkre. Ezután egy angol nyelvû oldal fog megjelenni, ahol a Download this file gombra kell kattintani. Miután erre a gombra kattintunk megjelenik egy szám-betü kombináció amit az alatta levõ mezõbe kell beirni, és megnyomni a Download now gombot).   A most augusztusban Kosa Ferenc és Joó Viola által felvett anyagokat Viola feltöltötte a you tube-ra:
Itt Szilárd az õsteremtésrõl, egyetemes létrõl, egyéni rendeltetésrõl, karmáról, általános életfeladatokról beszél.

http://www.youtube.com/watch?v=hzUdNbZQClE - I. rész
http://www.youtube.com/watch?v=8tC-qo6Trw0 - II. rész
http://www.youtube.com/watch?v=yKKzSbyyUbM - III. rész
http://www.youtube.com/watch?v=UVpZQVTBVpg - IV. rész
http://www.youtube.com/watch?v=YrJKdNjlQYM - V. rész

TOVÁBB

Az apaság spirituális funkciójáról

 

Kozma Botond Szilárd: Az apaság spirituális funkciójáról

    Gyakorló asztrológusként - tehát nem csak a különféle asztrológiai tanokat valamikor elsajátított és a jelenben ilyen jellegű elméleti írásokat tovább olvasgató, tanulmányozgató, valammint ilyen jellegű, önkényes tanulmányokat írogató és ezeket másoknak eladó - előadó, elméletoktató szellemi munkásként, hanem az elkészített horoszkópokért felelősséget vállaló sors-figyelőként - azt vettem észre többek között, hogy hiába készítem el a 1OO oldalas, objektív leírásokat tartalmazó, írott anyagból és a 7 - 8, átlagban negyven - negvenöt perces hangfelvételekből álló szemékyi horoszkópokat, mert ebben a sajátosan önző gondolkozást kitermelő fogyasztói kultúránkban, az embreknek (A horoszkóp- rendelőknek), akárcsak nekem is, azt megelőzően, hogy az asztrológiával találkoztam volna, a leg elemibb ismereteiik és fogalmaik is hiányoznak a saját szellemi mivoltukról, ez esetben a női és a férfi funkcióról.

   Tudjuk, hogy metafizikai szempontból, a nő a feminin princípiumnak: a megtermékenyülő és teremtő – áldáshozó, tápláló őshatalomnak a megtestesülése, a férfi viszont a maszkulin princípiumnak: a megtermékenyítő és a modelláló, vezető – megváltó hatalomnak a megtestesülése. A nőiség szelleme az egységbontó – kiárasztó, és ez által a teremtő hatalomnak és ugyanakkor az egységhez való visszakapcsolódást biztosító egységtudat-őrző, az egységbeolvadás vágyát és igényét fenntartó hatalomnak: a szeretetnek a megtestesülése. A férfiasság szelleme az átvilágító, teremtésértelmező és teremtésmodelláló, a kiegyenlítődés előfeltételeit az értelmi tisztázással biztosító Világosságnak a megtestesülése. Ezt a két egymástól teljesen eltérő, egymástól merőben különböző funkciót és primordiális rendeltetést, soha nem szabad szem elől téveszteni és egyiket a másikkal összekeverni, illetve egyiket a másik ellenében bármiféle előnyben részesíteni. Csak az, aki erről a lényegi különbözőségről nem vesz tudomást, törekszik a két nem egyedei közötti egyenlőségre, mivel nem tudja, hogy egyáltalán nincs az, amiben ők egyenlők lehetnek. Erre mondja Hamvas Béla ismételten, hogy az egyenlősig az egység megrablása. Két egymástól teljesen eltérő alapfunkciójú elem (Személy) között egység lehetséges és annak bizonyos körülmények között meg is kell valósulnia, de az egyenlőségük, eleve nonszensz. Ami az egymás helyes megértése és elfogadása témájába még bevág, az, az, hogy – ezért, vagy azért, nyíltan, vagy rejtetten, de a szellemileg fel nem ébredt nőkben is éppen akkora hatalomvágy létezik, ha nem nagyobb, mint a természeti tudat színvonalán élő, zavaros férfiakban. A lényegi különböződés nem ismeretének és el nem ismerésének, valamint a nők rejtett, de alattomban igen is működő halatom-vágyának az összegeződéséből adódik a nemek közötti örök zavartság és tájékozatlanság, és ebből a zavartságból ered az a rengeteg fölösleges párkapcsolati dráma és családi tragédia (Pl. Egymásnak és önmaguknak okozott halálos betegségek), amelyekre az orvostudomány un. gyógyszereket és vitaminokat ajánl.
   Az anyagi létállapot és a természeti (fizikai és pszichikai) élet tükör mivoltának és funkciójának a kikerülhetetlen és nem eléggé hangsúlyozható fontosságát a keleti metafizika (Véda, Buddhista tanok, stb.) egyáltalán nem érti, de legalább is ignorálja. Ezért képtelen levonni a megfelelő következtetéseket, megelégedvén az egyetemes megváltás magvalósítása feltételének – az egyetemes törvények szerint strukturálódó anyagi formáknak és az érzékeknek, de különösen az emberi test fájdalom- és örömjelzéseinek, az illúzióként való kezelésével. Vagyis, a misztika megelégszik a metafizikai jelenségek és kinyilatkoztatások spekulatív értelmezésével miközben az anyagnak a szellemre visszaható üzeneteit, valamint az anyagi törvényekből és az anyagi formák változásaiból kiolvasható lényegi és kauzális információkat ignorálja. Nem is lehet eldönteni, hogy ez utóbbi-e a nagyobb vétek, vagy az európai és a nyugati materializmus, amely a természeti világot és a természeti életet, megélhetési alapnak és élvezet-csikarási (boldogságszerzési) lehetőségnek, vagyis, végső soron, határtalanul kizsákmányolható és kizsákmányolandó „külső” lehetőségként kezeli. El egészen a liberálisan „felvilágosult” embernek a saját testének és szervezetének az eladható „értékként” (munkaerőként, vagy éppenséggel eladható szervgyűjteményként) való kezeléséig. Sőt, a termelő-fogyasztó spirituális ignorancia még ennél is tovább elmegy: kimondottan csak élvezeti lehetőségek (lelki és testi izgalmak) kicsikarására alkalmas állapotnak tartja a természeti léten belül az emberi testet, ami fölött a személy önkényesen – a liberális olvasatban: szabadon - szabadon rendelkezhet (Feminista nők pl. a méhük fölött. Szegények az eladhatónak vélt veséjük fölött).     Egyik véglet sem jobb a másiknál: a hindu fizikai illúzió-elmélet és a buddhista nirvána-tan, végső eredményeiben, semmivel sem jobb a materiális-nyugati koncepcióknak a tudomány segítségével elérhető életnyerési lehetőségekben vetett ostoba és majdhogynem állatian alacsonyrendű hiténél. Egyedül a természeti sorsvállalást és az abból kiolvasható – kikövetkeztethető szellemi magatatást hirdető, eredeti (Nem szekularizált!) keresztény alapállásnak van értelme, mivel egyedül ez egyezik meg a teremtés eredeti rendeltetésének és céljának a logikájával, az egyetemes megváltás logikájával. Ezért mondja Jézus, hogy vegye fel mindenki a maga keresztjét és azt, hogy: „Aki a fiút (A megnyilvánulást: a hinduk és a buddhisták) bántja, annak megbocsáttatik. Aki az atyát bántja (Istenkáromlók) annak is megbocsáttatik. De aki a Lelket (Szent Szellemet) bántja, annak nem bocsáttatik meg.” Vagyis, aki a teremtés és a megváltás alaplogikája ellen dolgozik, aki a Szaturnusz szelleme (megváltás irányába terelgető egyetemes felelősség) és a Plútó szelleme (A teljes kölcsönös egymásba hatolás és egymáson áthatolás szelleme: a kiegyenlítődés szelleme: az egészség, vagyis a megváltás megvalósulása) ellen dolgozik, annak nem bocsáttatik meg. Máshol meg azt mondja Jézus, hogy (Létezik egy olyan törvény: az abszolútum törvénye, ami szerint: ) attól a személytől, aki sejti, vagy tudja, hogy mit jelent a megváltás (Aki ismeri a törvényt és a logikát: a teremtés rendeltetése logikáját), sokkal több igényeltetik (Vele szemben nagyobbak a felettes énjén keresztüli un. égi elvárások ), mint attól, aki tudatlan, tehát úgymond ártatlan és még nem tudja, hogy tulajdonképpen miért is jó neki ezt vagy azt tennie, illetve nem tennie?  

TOVÁBB

APA II.

Kozma Botond Szilárd:

Az apaság nehézségei az asztrológia tükrében II.      

                     „A kutató szellem, mindennel bátran szembe néz.                           

                      Még Isten  örvényeivel is.”  – Szent Pál apostol.                       

   „Mindenről lemondtam, mindent elengedtem, elbocsátottam                        

 és megbocsátottam. Csak a felelősségeket tartottam meg.”                                                                            (A szerző)  

 

„Bár e tanulmányok olvasása közben egyesek azt érzik, hogy a sors - problémájukra megtalálták a rég óta keresett választ és megoldást, sőt egyesek számára az abszolút igazság megtalálásának az érzésével is fog hatni egyes írások olvasása, fontosnak tartom arra figyelmeztetni mindenkit, hogy sem az itt, vagy a máshol olvasható élettényekhez kötődő pszichológiai, vagy szellemi - spirituális információk és misztikus, vagy elvont metafizikai elméletek, a különféle gnosztikus misztikák szövegeiben olvasható szellemtanok, vagy a különféle buddhista tanfolyamokon és joga-iksolákban szerzett misztikus ismeretek és modearn ezoterikus tanok elsajátítáa, nem helyettesíthetik és nem pótolhatják azt a személyi karmára vonatkozó konkrét információ-rendszert, amit egyedül a személyi horoszkóp értelmezése, vagyis az asztrológiai sorsfeltárás által az életfeladat- és rendeltetés-ismertetés adhat meg. Hogy csakis a személyi horoszkópokból pontosan és konkrétan kiokvasható karma pontos és teljes mértékű megismerését követő, sorskrízisek és betegségek feloldása és meghaladása után lehetséges az élet- és sorsrendezés, illetve az igazi egészség és a valós szabadság elérése: a boldogság.”

 

 

     Amennyiben jó asztrológus akar lenni valaki, az első dolog, amit legfőképpen meg kell tennie, az a végleges és visszavonhatatlan lemondás arról, hogy önmagát valamilyen különleges személyiségnek, vagy rendkívüli „asztrológiai” esetnek, ne adj Isten, kiválasztott szellemiségnek tekintse. A legtöbb és a leglényegesebb szakmai tudásunkat, vagyis azt a tudást, amitől végül is hitelesek, tehát megbízható szakemberek leszünk, a saját karma-feldolgozási - feloldási tapasztalatainkból, vagyis a karmikus (személyes) nehézségeink legyőzéséből szerezhetjük meg. Vagyis a negatív karmikus tulajdonságainknak és késztetéseinknek a mély-bányafúrások segítségével történő felszínre hozásával és ezeknek a külső történésekkel való összevetésével szilárdíthatjuk meg azt a szakmai tudásunkat, amely segítségével mások számára – a rendelőink számára – jó vezetőkké válhatunk a karma-labirintusukból való kiszabadulásban. Mert ami velem, mint felnőtt személlyel, egy adott időkörülményben történik, egészen biztos, hogy minimum egy milliárd emberrel is megtörténik, még akkor is, ha olyan jelentéktelen mértékben, hogy ennek az egymilliárdnak csak a fele szerez konkrét benyomást és tudomást a történésről. És ekkor még a történések igazi okairól nem is beszéltem. uszni
     De azon túl, ami velem, mint kényszerből elvált, több gyermekes férfivel keleteurópában történik, egy adott időkeretben és ennek megfelelő időminőségben, már egészen biztos, hogy minimum tíz millió, hasonló helyzetű férfival megtörténik a földön. Az teljesen más kérdés, hogy ezt esetleg csak hét millió reagálja le valamennyire is normálisan, és az megint más, hogy hány százaléka tudatosítja is magában egyáltalán, hogy mi történik. Na most már, ha szűkítünk egy kicsit a körön és azt mondjuk, hogy az, ami velem, kényszerből elvált, és a gyermekeinek egy részét, a gyermekek szenvedésével szemben őshüllői közömbösséggel viseltető volt-feleségénél tudó, vagyis a gyermekek egy része jóléte miatt a mindent a maga önző érzéseinek, érzelmeinek és ezeknek megfelelő céljainak alárendelő volt-feleséggel küszködő férfivel, a keleteurópai tradícióknak megfelelő, erkölcsi kultúrkörben történik, egy bizonyos spirituális erőminőség által uralt, befolyásolt és jellemzett időszakaszban, az egészen biztos, hogy megtörténik még minimum egy millió, hasonló helyzetben levő férfival. Ekkor tehát, az én ügyemen végig haladva, azt teljes metafizikai mélységében átvilágítva, már olyan rendezett tudásra alapozott kauzális információrendszerre tehetek szert, amellyel, szélsőséges - ideális esetben, nem csak ennek az egy millió férfinak tudnék segíteni, de azoknak a nőknek is, akik velük együtt élnek, esetleg második feleségként, vagy élettársként, vagy más jellegű kapcsolatban élnek együtt az ilyen, tehát a nem nála levő gyermekei jóléte miatt a volt feleséggel háborúzni kénytelen férfival, gyermekei negatív állapota miatt szenvedő apával. És természetesen, ha csak áttételesen is, de probléma-feltárásaimmal, amennyiben ezek eljuthatnának a megfelelő személyekhez, segíthetném az ilyen kijátszott apákkal együtt élő gyermekeket, illetve azokat a gyermekeket, akikért e férfiak szélmalomharcot kénytelenek vívni, mivel nekik nem közömbös sem a gyermekeik szenvedése, sem a gyermekeik jövője, és az apai felelősségüket olyan mértékben élik át, mint én, miközben ebben a felelősség-gyakorlásban a társadalmi méretű női korrupció és apa-ellenesség lépten nyomon meggátolja őket.       Hiteltelen tehát az, az asztrológus – és az a spirituális tanító - , aki azt állítja, hogy neki nincs problémája, mert pontosan azt tagadja meg, azt rejti el, ami a hitelességét, vagyis a személyes tudásának az alapköve kellene, hogy legyen. Másfelől hiteltelen az, az asztrológus is, akinek vissza térő módon ugyanaz a feloldatlan alapproblémája, vagy akinek örökké mindenféle megoldatlan problémája van, mert az azt jelenti, hogy a tudása még arra sem jó, hogy legalább a saját alap-karmáját helyesen értelmezze ás megoldja. A legtöbb asztrológus és magát lélekvezetői képességgel és hivatással felruházó misztikus vezető (guru, mester, misztikus tanító, satöbbi) az utóbbi kellemetlen helyzetet úgy oldja fel, hogy nem vállal fel, nem csak, hogy sok személyen kívülinek képzelt gonddal járó gyermekes családot, hanem maximum egy gyermekellenesen „biztosított” partneri („baráti”) kapcsolatot sem. Ez viszont, egyáltalán nem azt jelenti, hogy attól, amiért az általános emberi életfeladatokat nem vállalva és azokat messze elkerülve, hiteles lenne, hiszen ezzel a bölcsnek látszó sors hárítási magatartással, az emberi lét két fundamentális problémáját kerüli meg, amihez hiába gyárt megfelelő magyarázkodást biztosító misztikus elméletet, mert a fundamentális problémák megoldatlanságának és feloldatlanságának a következményei mindenkit előbb – utóbb utol érnek, akárcsak a híres Osho-t, ilyen vagy olyan negatív sorsállapot formájában. És bár az ember végig a jobb sorsában reménykedik, a rosszabb eset az, amikor a feloldatlan személyes, vagy általános emberi karma (családalapítás, gyermekek nemzése – szülése és azok gondozása-nevelése, gyermekgondozási – nevelési gondok közötti helytállás, a család egységben tartása) következményei későn érnek utol, mert, akkor már kevés, a javítási és feloldási lehetőség.      És hiába, hogy a legtöbb olyan személy, aki némi szellemi – misztikus tájékozottságra tett szert, úgy képzeli, hogy a Titok című film alapján a szellemi világ működési mechanizmusát megértette az által, hogy a Vonzás és a Rezonancia Egyetemes Törvényét és a Mágia törvényét megértette, mert Ez a két törvény, a tíz Egyetemes törvényből mindössze kettő, és ezek mellett például ott van a Polaritás Egyetemes törvénye is, aminek a hatására, találkozhatnak párkapcsolaton és családi – házastársi kötelékeken belül olyan személyek is, akik egyazon léteszenciának a szöges ellentéteit testesítik meg! Például, miközben az egyik, az élettapasztalatai folytán meg győződött arról, hogy az információ-ferdítés és hamisítás, illetve a hamis információ áramoltatás, tehát a hazudozás és a csalás és az azokkal együtt járó titkolózás, lét- és életromboló és megváltás-ellenes (kiegyenlítődés – ellenes) alapállás, és ezért maximálisan igyekszik azokat elkerülni, az élettársa valamiért, vagy valakiért (Az őt különböző titkos szövetségekbe bevonzó édesanyjáért pl.) úgy képzeli, hogy azok a kis csalások és kegyes hazugságok, amiket titkon követünk el, úgy, hogy azokkal lehetőleg ne ártsunk senkinek közvetlenül, nem, hogy nem ártalmasak, de egyenesen szükségesek a családi béke fenntartása érdekében. És, ha már benne van az ember az apró csalások labirintusában, a dolgok természete szerint, egyre nagyobb csalásokra kényszerül, vagy látván, hogy a közvetlen büntetés elmarad, egyre nagyobb csalásokat  kezd megengedni magának, addig, amíg egy akkora csalást is „rá kényszerül” elkövetni - Persze rajta, illetve akaratán és jó szándékán kívüli, úgymond objektív okok miatt... -, amely csalás (pl. házasságon kívüli szerelem, hűtlenkedés) már nincs ahogy ne hasson rá és a családra vissza negatívan, hogy ne derüljön ki, vagy egyszerűen az illető személy nem tud már ezzel a csaló-tudatával tovább együtt élni. És ilyenkor jön a lelki szenvedés, majd a válás kényszere, és persze, a válás miatti okok egy részének a másik félre való hárítási kísérlete. Olyan „a másik kézen fekvő hibáinak” a hangoztatása, mint amilyen a férfiak esetében az agresszivitás, amivel, főként mostanában, a civilizált nőknek bármikor nyert ügyük lehet egy férfival szemben. Arról nem is beszélve, hogy a Fejlődés Egyetemes Törvénye sem engedi meg az olyan együttlétet és együtt-maradást, amelyben az egyik fél spirituálisan egyre inkább erősíti és tisztítja magát, miközben a másik nem hajlandó, vagy külső befolyásoltság miatt (Ugyancsak bizalmas édesanya, apa, testvér, vagy rokonok, régi barátok miatt.) nem tud lemondani az önzéséről és a csalásba, kegyes hazudozásba titokban egyre jobban bele ásván magát, egy adott ponton túl, teljesen képtelenné válik a fejlődésre és a tisztulásra.    
 

TOVÁBB

A baba és gyermekhoroszkópok titkáról és hasznáról.
  A baba- és gyermekhoroszkópok titkáról és hasznáról           A gyermekhoroszkópok életmentõ és betegség- és tragédia-hárító lehetõségérõl (tragédia- és betegségmegelõzési funkciójára) akkor eszméltem fel, amikor egy olyan, volt két gyermekes anya (A jelenben már, és még csak egy gyermekes!) kérte a feltárói segítségemet, akinek az idei nyár elején fulladt vízbe a Balatonba az öt éves kisfia. Ez a kétségbeesett családanya ugyanis, nem is annyira a saját horoszkópját kérte, hanem azt, hogy ezen belül adjak valami számára is elfogadható, értelmes magyarázatot neki arra, hogy miért halt meg az egészséges és életvidám gyermeke? És arra, hogy miért nem tud most a méhében egy újabb magzat megfoganni, mivel a gyermeke halála után azonnal abba hagyta a fogamzásgátlók szedését, és abban kezdett reménykedni, hogy a reinkarnáció igaz, és emiatt a fiacskája, egy újabb gyermek formájában hozza feltétlenül vissza fog térni. Talán, mondanom sem kell, a születési idõpontjával babonásan egyezõ idõpontban meghalt gyermek halálának az úgymond objektív asztrológiai okát, nem volt nehéz feltérképezni, hiszen a születési képlet telve volt, akárcsak az Enikõ esetében, a magzat- és gyermekellenes, illetve anyaság-ellenes program motívumaival. Ezek a következõk: A Rák- Lilithel együtt álló, T-kvadrát csúcson levõ Hold, amelyben a T-kvadrát csücskeit a Jupiter és a Neptunusz képezte, és ugyancsak azok képezték a Lilith T-kvadrátja csúcsait is! Ezek mellett még a Szaturnusz és a Plútó is támadták a Holddal együtt álló Lilithet! Ez esetleg még nem jelentette volna a gyermek szükségszerû veszélyeztetettségét, hiszen a Holdnak akadt egy pozitív fényszöge is, de az már igen, hogy, mindezzel együtt,   a Halakban (Víz jegy!) álló Uránusz és a Vénusz a Plútó otthonában: a VIII. házban (Az újjászületés, gyökeres átváltozás, és – vagy, a halál házában...) tartózkodik a gyermek születési képletében és mindemellett a Plútó is negatív fényszögeket alkotott a Lilithel és a Szaturnusszal! (Voltaképpen egy vészterhes Bermuda-háromszöget alkottak hárman.) De ez még mindig csak potenciális veszélyeztetettség és nem halál ok! Nos, az un. asztrológiai ok abban fedezendõ fel, hogy a halál beálltának az idõszakában az un Radix konstelláció Lilithje szoros együttállásba került a gyermek képletének az ugyancsak erõsen támadott Lilithjével a Nyilasban, és ugyanakkor a Plútó által támadott Nap szoros együttállásba került a gyermek Hold – Lilith együttállásával, és ha mindez nem elég: akkor a teljesen támadott Radix-Hold is ráfeküdt a gyermek Kos-Napjátra (Ugyanazon a valahányadik napon halt meg és ugyanabban az órában, fix egy hónappal a születésnapja után.)
      Ennek az un. asztrológiai magyarázatnak viszont még semmivel nincs jobb és több értéke, mint annál, amit a paptól is kaphatott volna – és bizonyára kapott is, és szerencsére nem elégedett meg vele! – a segítségemet igénylõ, szerencsétlen édesanya: azért halt meg, mert így álltak a bolygók. – Ennek tehát semmivel nincs értelemszerûbb értéke mint annak, hogy „IGY AKARTA AZ ISTEN.”  Ahhoz, hogy a halál tényleges magyarázatát megtaláljam, meg kellett vizsgálnom az édesanya, sõt, tekintettel az örökletes programokra, az anyai nagymama sorsképletét is, illetve ki kellett azt kérdeznem, arról, hogy milyen lelki állapotban volt (Mivel viaskodott) az édesanya azelõtt, hogy a gyermek eltûnt volna a látókörébõl és utólag kideríthetetlen módon, bele került egy Balaton-parti hajó-stég vizébe.     Azt az ok-okozati összefüggésrendszert viszont, hogy milyen, az anyától, az anya tudattalan érzés-és ideavilágából érkezõ, és a gyermek számára ebbõl a tudattalan de mágikus erejû spirituális „masszából öntudatlanul „átközvetítõdött” negatív energia-áramlás és energia-bombázás volt szükséges ahhoz, hogy ezekkel az ártatlan gyermek, a horoszkópjából kiolvasható befogadói jellegzetességeinek megfelelõen feltöltõdve, a negatív szaturnuszi princípiummal („A halál angyalával”) találkozhasson a fent leírt és az ennek megfelelõ (un. kedvezõ) konstellációk beálltakor, azért nem írhatom le, mert erre az asztrológusi diszkréció kötelez. De megnyugtatom az olvasót, hogy ilyen bõven volt, sõt: nagyon is bõven. És ezeknek a feltárása, nem csak arra szolgált, hogy az édesanya racionális és logikus magyarázatot is kapjon arra, hogy abban az állapotban és azzal a metafizikai „tudásszintjével” miért volt szükségszerû a tragédiának bekövetkezni, hanem arra is, hogy ennek segítségével kijózanodjon abból az õ akkori ismeretei szerint logikusnak tûnõ, de metafizikai szempontból nem csak, hogy hamis, hanem egyenesen törvénytelen képzetrendszerébõl, hogy amennyiben újból fogamzás gátló tabletták nélkül szeretkezik a férjével, a meghalt kisfia hozza vissza fog inkarnálódni.      Ez a tévképzet szerinti gyermekcsinálási törekvése ugyanis nem volt más, mint annak a mentális agressziónak a más célú és színezetû folytatása, mint amiért a fia meg halt, és nem csak hogy nem vezethetett pozitív eredményre, de az életben maradt nagyobbik fiú életét is veszélyeztette. És ezzel, ezt a példát is befejezem, biztosítva az olvasót arról, hogy a példabeli édesanya gyökeresen átalakította, nem csak az általános gondolkozását és élet-látomását, hanem, ami a legfontosabb volt egy olyan konjunktúrában, amelyben a Bak napját a Rákban álló Szaturnusza támadta a Bak Lilithel együtt, és már az édesanya is azért települt át Magyarországra, hogy „ne kelljen többet látnia” az apját, a férjéhez és a nagyobbik fiúhoz való viszonyulását is, ami számomra reményt jelent arra, hogy idõvel – bizonyos szerzett karma-tisztulási idõszak elteltével - nem csak két, hanem több gyermekes családanyává tud majd válni.             

TOVÁBB

Egyenes beszéd: A mágikus spirituális memória és az anyai ági örökletes (karmikus) programok

Kozma Botond Szilárd: Asztrológusi Egyenes Beszéd

 

     Egy kapcsolatra invitáló, ismeretlen facebokos "ismerőstől" figyelmeztető levelet kaptam, hogy értékelni ugyan értékeli, mind a tárgyi ismereteimet, mind a lexikális kifejezőképességemet, de számára emészthetetlenek a hosszú és nyakatekert mondataim, nem „jön át rajtuk az üzenet”. És, mivel fél, hogy ugyanilyen általános és személytelen kifejezésekkel készítem a horoszkóp-értelmezéseket is, a horoszkóprendelésről lemond, pedig amúgy kíváncsi lenne... Meg írtam neki, hogy az utóbbival kapcsolatos képzete messze eltér a gyakorlati valóságtól, mivel jól tudom, hogy a horoszkópértelmezés természetszerűleg egyszerű és világos kell legyen, mintha az ember kilenc - tízedikes diákhoz beszélne, és direkt ezért, vagyis a személyességért és a személyesítésért készítek külön képlet-értelmezési hangfelvételeket, az analitikus leírások mellé. Sőt: igazából ezek képezik az általam készített horoszkópok lényegi részét, és nem csak azért, mert a rendelők számára kényelmesebb a feltárások meghallgatása, mind azok elolvasása.

   A metafizikai tanulmányaimban viszont, ha tetszik, ha nem, minden oldalról – És lehetőleg minél több oldalról! – mevilágítva, elmagyarázva, kell sűrítenem azt a rengeteg  információt, ami egyetlen állításhoz, vagy ha úgy tetszik: a tényleges igazságot fedő kinyilatkoztatáshoz, kapcsolódik. Hiszen rengeteg kételyt és ellenérvet látok sorakozni a lelki szemeimmel minden állításomra, mind a tudományos-materialista, mind a szentimentális misztikus – oldalról. A levelet el küldtem ugyan az újdonsült barátnőnek, de két nap múlva rá jöttem, hogy végül is igazság rejlik a panaszos fedésében: Semmi értelme annak, hogy továbbra is, folyamatosan magyarázkodva értelmezzem a sors-figyelő, sors-értelmező munkám során felfedezett fundamentális problémáknak az ok – okozati összefüggéseit, húsz éves tapasztalataim alapján eleve ismerve, a minden felfedezésemmel kapcsolatos állításommal szemben felsorakozó szentimentális – misztikus és a szkeptikus materialista ellenérveket. Hiszen éppen az őskarma miatt: az embereknek a meghatódás és az önámítás iránti vágya, sem a steril kételkedése, soha nem fog el fogyni! Ugyanakkor mindaz, amit a gyakorló asztrológusi tapasztalataimból leszűrve, sors-tényként megfigyelek, legalább azokhoz el kellene jusson, akik misztikusan, vagy vallásosan kábulni többé nem kívánnak és a steril - szkeptikus ellenérvekre sem kíváncsiak, hanem arra, hogy miként lehetnének ténylegesen – Tehát nem magukat ámítva és megjátszva, mint a vallásos misztikusok! - boldogak és egészségesek.

     Ezért tehát, két – három napi töprengés után, eldöntöttem, hogy többet nem kímélek sem szemforgató misztikus szépelgőt, sem az anyag mindenhatóságára esküdő szkeptikus okos tojást, hanem mindent úgy írok le egyszerűen, ahogy felelősségteljes sorsfigyelő asztrológusként tapasztalom, tudom és látom. És ennek érdekében, alapkőnek le is fektetem a következő Egyenes Beszéd nevű, axiómarendszert:

 

1. Arról én nem tehetek, ha az emberiség első szintetikus tudományát: AZ ASZTROLÓGIÁT, éppen a tudomány művelői is kompromittálták és kompromittálják ma is végzetesen azáltal, hogy jósolgatnak vele. Amint arról sem tehetek, hogy őket követve, az újságírók és a média-szerkesztők is ugyanezt teszik, tehát jósolgatnak, és ma nem is létezik Európában újság, tévé-stúdió, vagy rádió-szerkesztőség, amely a tömeghülyítésnek ezzel az eszközével nem élne.    

 

TOVÁBB

A horoszkóprendelők helyes és helytelen ítéletéről

 

Kozma Botond Szilárd párkapcsolati- család- és karma-asztrológus:

    Az emberek a felületességükön keresztül téveszthetők meg a sorsdöntő ítélet-alkotásukban

Vigyázat: a vonzás és a tükröződés egyetemes törvénye csak a kilencedik része a 1O egyetemes törvénynek. - Pl. a fejlődés és a polaritás törvénye mellett pl., amleyek a legtöbb esetben vele ellentétesen hatnak. És a hatása is, megoszlik, még hét dimenzió hatás-köre és erőtere által. Ez a magyarázat arra, hogy azok akik a Titok c. nagy sikerű filmet ezerszer megnézték, nem gazdagodtak meg, nem kapták meg az őket boldoggá tevő élettársukat és még csak családi házra, vagy nagyobb lakásra sem tettek szert. És ugyanez a magyarázat arra is, hogy aki ezt a filmet látva és más hasomló misztikus tárgyú filmeket látva, ilyen - az erő benned van, vagy a siker beléd van, elrejtve jellegű - könyveket olvasva, úgy képeli, hogy teljesen megvilágosodott és megértette a vonzás és a tükör egyetemes törvényét, miért nem nevezhető még beavatottnak. Sőt: még csak "szellemi embernek" sem.  

 

    Elképesztő, hogy egyesek mennyire felületesek tudnak lenni az életben és ennek következtében az életük és sorsuk minőségére nézve is káros, sőt, ez esetben például: végzetes ítéleteikben! A minap kaptam egy, rám másodpercekig valósággal bénítón ható, mivel hogy, kétségbeejtően felületes és ezért abszolút hibás ítélkezésről tanúskodó levelet. Ennek a szerzője, az engem primitív bosszúállási reflexből, de tényleges tárgyi alap és ok nélkül rágalmazó kökösi kerge (magát „vallásosan anarchikusnak” nevező!) "prófétát",Nagy Attila Pulit is, velem egyenértékű tudással és spirituális látásmóddal rendelkező, , „szellemi embernek” nevezi! Ráadásul, az illető - persze, hogy sűrün negatívan fényszögelt Nyílas nappal rendelkező! - hölgy, egyenesen kiábrándítónak tartja, hogy „mi ketten”, vagyis "én és a zagyva Próféta", ezen, általa megállapított "szellemi emberségünk” magaslatáról, állítólag „szapuljuk egymást”!
   Sejtettem én - És éppen ettől félve, vettem fel oly kelletlenül a teljesen méltatlan, de végül szükségesnek bizonyult, védekezői szerepet, hogy az asztrológusi hivatásgyakorláshoz való jogomat ennek a gátlástalan gonosztevőnek a mocskolódásai ellenére is, megtarthassam! -, hogy nem csak azok fognak egyenlőségi jelt tenni közöttem és a "Próféta" által nyilvánosan is, büszkeséggel vállalt, rég óta notórius munkakerülővé és élősdivé vált, volt-unitárius pap személye között, akik nem olvasták Hamvas Bélának azt a fejtegetését, amelyben Hamvas azt bizonyítja, hogy az egyenlőség az egység megrablása.

   De ez az eset azért döbbentett meg, mert az illető (Persze, Nyilas napú és Jupiteri karmás, tehát ítélet-karmás!) személlyel már több levelet is váltottunk a horoszkóp rendelése végelegesítése céljából. Meg voltam tehát győződve arról, hogy ismeri a szellemi munkásságom minőségét, és azért választott engem a nálam sokkal jobban és közvetlenül is elérhető Magyarországi asztrológusokkal szemben, mert minőséginek és megbízhatónak ítélte a munkásságomat, és álmomban sem gondoltam volna, hogy az a személy, aki ennyire határozott céltudatossággal rendeli meg tőlem – tehát Romániából - a horoszkópját, miután előzőleg két magyarországi asztrológusban már csalódott, képes meginogni a bizalmában és engem hiteltelennek nevezni, csak azért, mert kénytelen voltam a nyilvánosság előtt leleplezni a munkakerülő Puli tényleges kilétét, egyszerűen annak az érdekében, hogy tisztességgel folytathassam azt a hivatásomat, amit a mérnöki, az újságírói és nem utolsó sorban a költői hivatásommal is teljesen felcseréltem!

   Tehát azt a minőségi, spirituális munkási hivatásomat, amit egyáltalán nem azért gyakorlok, mert Puli és más, hozzá hasonló, tájékoztalan és primitív személy elképzelése szerint, ez annyira könnyű megélhetést jelentene, hogy csak "misztikus" jóslatokat kell írogatni és mondogatni...

     Hiszen ez a „szellemi ember”, aki, miután saját magát, valósággal készakarva anyagi és erkölcsi nyomorba döntötte, „irigy kutya” módjára (Nem én, hanem Ő nevezte el magát Pulinak!), a gazdasági tönkretételemet célozta meg a gátlástalan rosszakaratában, csak azért mert nem adtam neki Turula lányom születése másnapján (Tehát még 8 évvel ezelőtt!), negyedszer is, vissza nem fizetendő „kölcsönpénzt”!  És ez a „szellemi ember” még 8 év után is, képes kerge módon viháncolni azon, hogy engem ebbe a megalázó védekező – magyarázkodó szerepbe bekényszerít a rólam kieszelt hazudozásaival, annak köszönhetően, hogy volt –papként, igen is jól tudja azt, hogy az emberek ennyire felületesek, mint ez a hölgy is, aki, ahelyett, hogy figyelmesen el olvasta volna mindkettőnk érveit és ellenérveit, a helyes ítélet alkotás érdekében - ha már határozott megállapodási szinten tőlem készült horoszkópot rendelni tőlem...- inkább sietett a tudomásomra hozni azt, hogy hiteltelenné váltam a szemében. – És ezzel éppen, hogy a Puli blöffölő játékát „csinálta meg”, neki lett az – ne féljünk ki mondani a nyers igazságot: - ostoba áldozata.  

    Isten látja a lelkem, hogy mennyire távol áll tőlem, hogy szapuljam ezt a nyomorék „szellemi embert”, aki a lustasága által irányított erkölcsei szerint, képes az agykáros felesége nyugdíjának a felét elkülöníti a saját egzisztenciájára, plusz még annyi pénzt, amennyi a primitív exchibicionizmusa kiélését szolgáló internet- bérlet kifizetésére szükséges.  Én csak egyszerűen le leplezem a magát Prófétának nevező internet-betyár gátlástalan immoralitását (Hiszen én csak egyike vagyok azoknak, akiket el kezdett rágalmazni, azzal a különbséggel, hogy az én pénzkerső-hivatásom sokkal inkább ki van szolgáltatva az efféle hiteltelenítési akcióknak, mint a többi sorstársamé.). Vagyis, az erkölcsi és szakmai alaptalanságát, mindannak a sok ferdítésnek és hazugságnak, amit Puli rólam állít, annak érdekében, hogy a húsz éve halmozott, és a volt rendelőim által 1oo százalékosan megbízható szakértelmemmel, 59 évesen, ne maradjak munka- és kereset nélküli férfi, aki nem képes a négy gyermekes családját gazdaságilag eltartani!  – Pulival ellentétben, aki vidáman dalolászva, még közli is, hogy mekkora nagy fölényben van velem szemben, ebben a 8 éve folytatott galád akciójában, mivel neki nincs gyermeke és nincs semmi, de semmi féle más gyakorlati felelőssége, az állam meg havonta küldi a felesége betegnyugdíját, amiből az ő igényei szintjén, ő is meg tud élni, tehát nincs semmi vesztenivalója.
    És ezért tehát, mert nincs veszteni valója, tiszta úri szeszélyből, meg engedheti magának azt a „magas fokú” erkölcsi galádságot, hogy engem a felelősség-hiánytól bűzlő interneten mocskoljon és rágalmazzon éveken át, annak érdekében, hogy így hiteltelenítve, gazdaságilag tönkre tegyen, a 8 éve sem csillapodott primitív bosszú-szomja kielégítése céljából.
!

TOVÁBB

Betegségektől való szabadulás személyi horoszkóppal

Kozma Botond Szilárd, karma- és családasztrológus:

 

      Az egészség elérése a - a horoszkópból kiolvasott - betegségek valós okának az asztrológiai felfödésével.

     Az egyik horoszkóprendelőm, aki mostanig egy jósolgató asztrológustól tanult és ezért nagy nehézségekbe ütközött a karma-feltárása megértésében, áthidaló megoldásként arra kért, hogy amennyiben létezik egy a konstellációkkal és a bolygókkal analogikus kapcsolatban álló betegségekről szóló, részletesebb tanulmányom, vagyis egy olyan, amely a bolygók által megtestesített spirituális őserőkre és a konstellációk által megtestesített spirituális erőterekre jellemző mentalitások és személyi tulajdonságok szerint értelmezi a különböző betegségi okokat, azt küldjem el. Nos, részben ilyen féle tanulmány volt a jelenleginek a régi változata is, de az nem adott kellő magyarázatot és nem tért ki részletesen minden konstellációnak a szüllötteire jellemző betegséghajlamokról.   

     Sajnálatos, hogy a kvantumfizika immár „klasszikusnak” számító eredményeit nem képes tovább gondolni sem a pszichológia, sem a biológia. Ezért, az anyagi világ korlátain túl látni képes biológiai öröklődéstan például teljes tévedésben van a betegségek és a testi elváltozások öröklődésének a magyarázatát illetően! Még az úgynevezett veleszületett betegségek és testi elváltozások (málformációk) sem a természeti öröklődés alapkódjainak (a géneknek, DNS-kódoknak) a véletlenül (Tehát úgymond vak-szeszélyesen) meghibásodó és ezért téves és hibás rendszer-szerveződésének a következtében jönnek létre! Az igazi okot sokkal mélyebb és személyesebb helyeken kell keresni, mint a gén-kódok és a DNS-minták szeszélyes dominó-játékában! Éspedig azon a helyen, amit a vallás ősbűnnek nevez: az ember és az emberiség ős-karmájában, egészen pontosan: az abszolút létben történő, primordiális (ontológiai - kauzális) zavarodottság következtében jönnek létre azok a hibás spirituális struktúrák, amelyek analogikus (nem közvetlen, nem lineáris) kapcsolatban állnak az anyai ági női ősöknek a fizikailag és pszichikailag ugyan nem észlelhető, de igen is rögeszmék formájában létező, szellemi zavarával, tévképzeteivel.

TOVÁBB

E-mail cim

Figyelem! Kozma Botond Szilárdnak van egy másik e-mail cime is, ha a régiről (kozmaszilard@gmail.com) nem kapott választ, kérjük irjon az új e-mail cimre: kozmabszilard@gmail.com

TOVÁBB

Íme egy, a "Fénybe, vagy napba öltözött" rovatból megmentett, másfél éves bizonyítéka annak, hogy a gyermekeim édesanyja, milyen nagy fokú akarattal és talán nem is kevés éberség-vággyal próbált meg ezelőtt másfél évvel a karmáját folyamatosan oldva, azoknak a gyermekeinek a szerető és gondos édesanyja lenni, akik ma félnek tőle (Turuláék), vagy haragszanak rá, amiért csődöt mondott. Vajon kicsoda és micsoda akadályozta meg őt e szent törekvésében? - Az árnyék-énje. Illetve az azt tápláló és müködtető édesanyja.

TOVÁBB

Koyma Szilárd karma- és családasztrológus közlése:

Kozma Emőke:

Szereklem, párkapcsolat és szexualitás:

Azért tartottam fontosnak kitérni az Ikrek karmára néhány gondolat erejéig, mielőtt, kissé személyesebbé téve ezt a családi-párkapcsolati problémáknak szánt eszmefuttatást, mert az édesanyám, aki olyan fontos szerepet tölt be az életemben Ikrek Sárkányfarokkal született és a negatív Ikrek szellemiségre jellemző mentalitást akarva-akaratlanul a neveltetésem során egy az egyben átvettem és családi-párkapcsolati életem róvására, a későbbi, felnőtt életemben is alkalmazta. Sokáig nem értettem, hogy kerülhetett gyermekeim horoszkópjába annyi jellegzetesen Ikrek motívum: bolygó-együttállások, III-házas, Ikrek bolygók, sőt, Turula lányomnál egyenesen Ikrek Lilith az V.-ik, intim párkapcsolatok és tudatos önnevelés, személyiség-alakítás életterületén. Ezt a személyi integritás-építés, ön-azonosság-tudat (lényegében Isten-azonosság-tudat!) -- megvalósítás jellegű sorsfeladatot nekem is épp úgy tudatossá kell tennem és felvállalnom magamban, mintha Ikrek nappal vagy Ikrek Aszcendenssel rendelkező szülött lennék, kiismerve, megtapasztalva annak minden buktatóját, rejtett aknáját, veszélyét, nem nyugodva addig, amíg meg nem találom az "ellenszert" a saját racionális elmém negatív irányú, szétszóródó, kétirányú (sőt, a negatív Uránusz hatására többirányúan szétpörgő!) mozgására. Egy olyan ellenszert, ami a Kettőt Eggyé teszi, ahogy Jézus tanítja.

TOVÁBB